Пропонуємо ознайомитись з постановою

Кабінету Міністрів України № 86 від 27 січня 2021 р.

за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text

Comments are closed.

Post Navigation