Мальва

Паспорт

групи №2

«Мальва»

photo54

З дітьми працюють вихователі:

Довгалюк Ольга Володимирівна

Андрійчук Ольга Миколаївна

Помічник вихователя:

Шлапак Наталія Віталіївна

В групі виховується 30 дітей 5-го року життя.

 Освітня робота організовується під час колективної, групової та індивідуальної роботи з дітьми.
Ми працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», забезпечуємо гармонійний, різнобічний розвиток вихованців відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.
Засади Базового компонента дошкільної освіти:
*визначення самоцінності дошкільного дитинства його особливої ролі в розвитку особистості;
*збереження дитячої субкультури;
*створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
*пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення над її підготовкою до майбутнього етапу життя;
*повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
*збалансований підхід (набуття знань, умінь, навичок);
*формування соціально-морального розвитку особистості;
*формування у дітей цілісної, реальної картини світу, основ світогляду.

f_malva

 ФОТО нашої групи:

2.12.20132.12.2013 (1)2.12.2013 (2)2.12.2013 (3)