Інструктор з фізкультури

Лук’янчук Н.О.

інструктор з фізкультури

Функціональна готовність — один із визначальних чинників не лише успішного навчання, а й збереження здоров’я  дитини. У разі функціональної неготовності дитини до навантажень виникають певні ризики, а саме:

 • морфолого-функціональне дозрівання мозкових структур на тлі різкої зміни соціальних ролей та умов розвитку;

 • інтелектуальне й емоційне навантаження на тлі статичної діяльності.

Початок шкільного навчання знаменує собою зміну способу життя дитини. Це принципово нова соціальна ситуація розвитку особистості, яка зумовлює психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці. На цьому віковому етапі відбувається зміна провідної діяльності з ігрової на навчальну, основою якої є пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція.

Вступ до школи забезпечує перехід до нової, суспільно значущої та суспільно оцінюваної діяльності – навчання. Майже всі діти готові до навчальної діяльності, хочуть іти до школи, однак у багатьох переважає зовнішня мотивація. Але сучасне суспільство потребує, щоб ці зміни у житті дитини узгоджувалися з її внутрішньою потребою.

Навчання у школі вимагає значного напруження фізичних, розумових, моральних сил, тому при підготовці до школи слід приділяти значну увагу фізичній готовності дітей . Фізична готовність до школи – це належний стан здоров’я, витривалість, протистояння несприятливим впливам; нормальні антропометричні дані (зріст, маса, обхват грудної клітки), достатній рівень розвитку рухової сфери, готовність руки до виконання тих дрібних, різноманітних і точних рухів, які необхідні, щоб оволодіти письмом; достатній розвиток культурно-гігієнічних навиків. Фізична готовність дитини до школи означає, що за своїм фізичним розвитком і станом здоров’я вона здатна до навчального навантаження. Відомо, що першокласникам спочатку важко призвичаюватись до шкільного режиму; тривалості занять, необхідності зберігати статичну позу. Втомлюються діти від зусиль, спрямованих на дотримання певної пози, від нерухомості, від незвичної дози розумового навантаження, зосередженості. Тут і виявляються переваги міцного здорового організму над ослабленим, хворобливим. Здорові діти досить швидко пристосовуються до нових умов, виявляють належну працездатність, легко поновлюють сили після короткого відпочинку. Діти з фізичними вадами швидко втомлюються, знижують активність на уроках і виснажуються більше від своїх здорових однолітків. Поступово всі першокласники опановують шкільний режим, навчаються працювати належним чином. Щоб зробити перехід до навчання у школі для дитини менш складним, необхідно готувати її до цього, забезпечити умови, які сприяють належному фізичному та функціональному розвитку організму, формуванню рис, необхідних для вступу у новий період життя – шкільний. Фізична підготовка дітей до навчання у школі охоплює освітньо-виховну роботу з формування рухових навиків, умінь, систему оздоровчозагартовуючих заходів, гігієнічні вимоги до організації навчального процесу, додержання режиму дня, турботу про гігієну нервової системи дітей, створення в них позитивно-емоційного стану, раціональне харчування, достатній і спокійний сон, виховання культурно-гігієнічних навиків.

Відтак запропонуйте дитині розв’язати наступне завдання: повторити обома руками вправи «Перемога» і «Ріжки».

Під час вправи «Перемога» слід стиснути в кулак усі пальці, крім вказівного і середнього, а під час вправи «Ріжки» — усі пальці, крім вказівного і мізинця. Запропонуйте дитині виконати кожну вправу по п’ять разів.

Показники які визначають рівень функціональної готовності

Низький рівень. Напівростовий стрибок іще не відбувся, тобто дитина не виконала філіппінський тест; вона не може виконати завдання «Ріжки» і «Перемога», руку для привітання подає човником; молочні зуби не хитаються; дитина розрізняє лише великий палець і мізинець.

Середній рівень. Напівростовий стрибок уже відбувся; завдання «Ріжки» і «Перемога» дитина розв’язує після повторної інструкції, так само з другої спроби правильно подає руку для привітання; заміна молочних зубів лише розпочалася; дитина розрізняє великий палець і мізинець.

Достатній рівень. Напівростовий стрибок уже відбувся; дитина правильно розв’язує завдання «Ріжки» і «Перемога», руку для привітання також подає правильно; триває заміна чотирьох молочних зубів; дитина розрізняє великий палець, мізинець і вказівний.

Високий рівень. Напівростовий стрибок уже відбувся; дитина без проблем розв’язує завдання «Ріжки» і «Перемога», руку для привітання подає правильно; уже замінилися чотири молочні зуби; дитина розрізняє великий палець, мізинець і вказівний.

Отже, основним досягненням у житті дитини є її готовність до навчання в школі. Функціональна готовність до шкільного навчання – різнобічна характеристика дитини. У цей період закладаються основи міцного здоров’я, характеру, здібностей, особливості самосвідомості. Дитяча допитливість формує інтерес до навчання; розвиток пізнавальних інтересів утворює основу для формування творчого мислення; виникає узагальнення власних переживань; комунікативні вміння забезпечують активне навчальне співробітництво. Позитивні досягнення у психічному та особистісному розвитку забезпечуються відповідним рівнем сформованості взаємопов’язаних компонентів та критеріїв готовності, встановленням причино-наслідкових зв’язків між ними і є передумовою для подальшого гармонійного розвитку дитини та переходу її на наступний рівень освіти.

Підготувала – інструктор з фізкультури (Лук`янчук Н.О.)

«Правила безпеки під час прогулянки» (Поради батькам)

Спортивні прогулянки спрямовані на зміцнення здоров’я , профілактику стомлюваності , на фізичний і розумовий розвиток, оптимізацію рухової активності дітей. У спортивних прогулянках різноманітні види дитячої діяльності об’єднуються спортивною тематикою. При правильній організації ці прогулянки надають загартувальний вплив на організм в природних умовах. Вони сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості дітей.

1.Під час зимових розваг звернути  увагу на:

– вибір безпечного місця для розваг разом з дитиною;

– стан ігрового обладнання: санки, лижі;

– забезпечення дитини зручним одягом та взуттям для зимових розваг;

– пам’ятайте, що дитина не повинна залишатись без нагляду.

2. Під час катання на санчатах:

– обстежте місце для катання на санчатах та приберіть зайві й небезпечні предмети;

– біля гірки встановіть місце для спуску та шлях підйому на гірку з санчатами;

– не дозволяйте дітям спускатися з гірки , лежачи на санчатах головою вперед.

 1. Під час гри в сніжки:

– обстежте територію, на якій ви будете грати, приберіть всі зайві й небезпечні предмети;

– не цільтесь сніжками у голову та обличчя, особливо сніжкою, яка зліплена із вологого снігу;

– гратися подалі від автомобільних доріг та вікон будівель.

 1. Катання на лижах:

– навчати дитину кататися на лижах можна розпочинати з 2—3 років;

– спочатку навчають дитину впевнено стояти на лижах;

– початковий етап навчання: поперемінний двокроковий хід;

– одночасно навчайте дитину правильно робити вдих та видих;

– навчіть дитину правильно ставити палки: на відстані 8-10 см від лиж під невеликим кутом;

– стежте, щоб під час катання діти йшли один за одним, дотримуючись відстані з попередньою дитиною, не наступаючи на п’яткові частини лиж;

– під час спускання не починати руху доти, доки дитина, яка спускалася попереду, не зійде з проїжджої частини гірки;

– дітям дошкільного віку рекомендовано кататися з невисоких гірок: крутизна до 15°, довжина схилу — 20 м;

– лижі потрібно зберігати в сухому прохолодному місці;

– після занять, перш ніж занести лижі в помешкання, очистіть їх від снігу і протріть насухо ганчіркою; – пошкодження треба одразу усунути.

 

«Порушення та корекція постави у дітей»

Постава людини починає формуватися в самому ранньому віці. Дуже важливо, щоб уже в перший рік життя дитини батьки спостерігали за формуванням його хребта. Це допоможе уникнути змін постави, які провокують розвиток серйозних проблем.

Порушення постави — це зміна фізіологічного вигину хребта. Ця проблема знайома людям будь-якого віку, але найбільше від неї страждає молоде покоління. За статистикою, у 2% дітей до 3-х років спостерігається порушення постави, а серед школярів цифра збільшується до 60% і більше.

На щастя, завдяки сучасним методикам і вчасно виявленим симптомам, постава легко піддається корекції без операцій, уколів і медикаментів.

Причини порушення постави у дітей

З кожним роком порушення постави у дітей діагностується все частіше. Причини зміни постави бувають вродженими і набутими.

Вроджені відхилення викликані неправильним положенням дитини в утробі матері. Тому  рекомендуємо батькам регулярно проходити огляд у остеопата з перших тижнів життя малюка.

До набутих причин відносяться:

 • родові травми;
 • малорухливий спосіб життя;
 • надмірні фізичні навантаження;
 • неправильний режим дня;
 • неправильна поза під час гри, навчання і відпочинку;
 • травми і хвороби;
 • незбалансоване харчування і нестача вітамінів.

Яким буває порушення постави

Залежно від причин зміни постави, деформації проявляються по-різному. Найбільш поширеними відхиленнями, які приносять дискомфорт дітям, є:

 • сколіоз;
 • сутулість;
 • кругла, круглоувігнута або плоска спина.

Ознаки неправильного формування постави

Для того, щоб визначити, що у вашої дитини відхилення в розвитку хребта, досить лише уважно за ним поспостерігати.
Ознаки, які можуть виявити батьки:

 • сутулість;
 • надмірно сильний вигин попереку або шиї вперед;
 • хребет і талія не виглядають симетрично;
 • лопатки знаходяться на різній висоті;
 • скарги на біль в спині і шиї;
 • кругла, круглоувігнута, плоска спина.

Якщо ви помітили у дитини симптоми викривлення хребта –– не варто панікувати. У ранньому віці деформації легко виправити за допомогою грамотного фахівця, відповідної методики лікування і терпінню.

Звернувшись до остеопату якомога швидше, ви вбережете свою дитину від можливих наслідків, які може викликати відсутність лікування. Через неправильне формування хребта можуть розвинутися сколіоз, остеохондроз, міжхребцеві грижі, протрузії, вегето-судинна дистонія або артроз суглобів нижніх кінцівок.

Методи корекції постави

Комплексне лікування спрямоване на вирівнювання хребта і зміцнення м’язового корсету.

Для корекції постави використовуються різні методи:

 1. ЛФК;
 2. масаж і мануальна корекція;
 3. плавання;
 4. фізіотерапія;
 5. вправи на тренажерах;
 6. носіння ортопедичних корсетів і поясів.

Для того, щоб зрозуміти який метод буде найбільш ефективним для вашої дитини —  не займайтеся самолікуванням, довіртеся грамотному лікаря і тоді лікування не забере багато часу і принесе тільки користь.

Чому я не раджу використовувати для лікування ортопедичні корсети, пояси та інші конструкції? Подібні коректори постави не виліковують викривлення хребта. Ортопедичний корсет ніколи не замінить корсет м’язовий, а для того, щоб мати здорову спину і красиву поставу —  потрібно розвивати і зміцнювати глибокі м’язи спини. Організм дитини може самостійно впоратися з викривленням і сутулістю, потрібно лише трохи йому допомогти.

Спостерігайте за своєю дитиною, його способом життя і формуванням хребта. Якщо ви помітили найменші ознаки сколіозу або прийшов час регулярного профілактичного огляду, проконсультуйтеся у фахівців.

Будьте здорові!

Інструктор з фізкультури Лук’янчук Н. О.

 Хочемо ми чи не хочемо, але нам потрібні щоденні рутини – інакше наше життя перетвориться на хаос. Ми – дорослі – це розуміємо. А от діти , не люблять жити за розкладом. Вони кажуть, це нудно!

А що про режим кажуть фахівці здоров’я та розвиткулікарі, психологи, педагоги?

З точки зору дитячих психологів, малюки почувають себе краще, коли мають щоденні рутини – регулярні, постійні, зрозумілі та передбачувані. Це дає їм відчуття комфорту, впевненості та здатності контролювати те, що відбувається навколо.

До того ж, саме через регулярні обов’язкові справи дитина набуває таких важливих соціальних навичок, як впевненість, самостійність та самоконтроль.

Лікарі  б’ють на сполох через поширення дитячого та юнацького ожиріння та пов’язаних із надлишком ваги проблем зі здоров’ям. Вони наполягають, що батьки повинні з раннього дитинства підтримувати рутини, що формують здорові звички.

Так-так, саме рішення батьків, як проводити вільний час із дітьми, що їсти та пити і у якій кількості, мають найбільший вплив на майбутній рівень фізичної активності та харчові звички у молодої людини.

Ми розуміємо, що встановити ефективні та розумні рутини – неабияке завдання для батьків. Це вічний пошук балансу:

 • між хаосом та безладом з негативними наслідками, які вони спричиняють на життя, і
 • жорсткими правилами, які не дають дитині відчувати свободу, робити вибір та приймати самостійні рішення щодо організації свого життя.

Read More →