Йдемо в дитячий садок

 

01.09.2022 року

    Для вступу дитини у дошкільний навчальний заклад батькам необхідно підготувати і подати такі документи:

1.Заяву на ім’я керівника.   

2.Медичний довідка із висновком педіатра , карта проведених щеплень;

3.Копію свідоцтва про народження дитини ;

4. Для дітей пільгової категорії додатково подаються такі документи:для дітей, батьки яких учасники АТО: копія посвідчення учасника АТО, копія свідоцтва про народження дитини;
для дітей – інвалідів – копія свідоцтва про інвалідність, копія свідоцтва про народження дитини;
–  для багатодітних сімей, що мають трьох і більше дітей до 18 років – копію посвідчення багатодітної сім’ї з управління соціального захисту;
для малозабезпечених сімей подається  довідка з управління соціального захисту із вказаними термінами з якого по яке число надано пільгу;
для дітей -сиріт   та таких, що перебувають під опікою подається відповідна довідка та копія свідоцтва про народження дитини;

Перелічені документи подаються у відділ батьківської плати, кабінет № 13  бухгалтерії управління освіти  (вул. Соборна, 3 для встановлення розміру батьківської плати за харчування.

Директор ЗДО   К.Пригода.

Про зарахування
до дошкільного навчального закладу дітей,
у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

Відповідно до статті 34 Закону України «Про освіту», прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють. Згідно із статтею 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом навчального року на підставі заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження – за наявності місць.
З 01.01.2014 року прийом дітей у дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником відповідно до електронної реєстрації на сайті http://www.rosvita.rv.ua/ при управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
Згідно із Законами України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (статті 12 і 15) та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 вересня 2014 року № 1/9-500, №04.01.16/28103 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення» у разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв’язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній   ситуації   за   рішенням   консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.
Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).
Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.
Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів.
       Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).
Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу приймає дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.
Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

28.10.2019 р.

Завідувачка ДНЗ   Пригода К.І.

ЯК ГОТУВАТИ ДИТИНУ ДО ВСУПУ В ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ?!

Відповідальність за виховання дитини лежить в однаковій мірі як на закладі дошкільної освіти, так і на сім’ї. Ефективність цього процесу у великій мірі залежить від співпраці сім’ї і  закладу дошкільної освіти.
У роботі з батьками дитини раннього віку можна виділити два етапи:
– на першому етапі педагог проводить роботу з батьками дітей, які  ще не відвідують заклад дошкільної освіти;
– на другому етапі проводять роботу з батьками, діти яких почали відвідувати  групу раннього віку.
Робота з батьками розпочинається з моменту проведення обліку дітей, які проживають у мікрорайоні. Педагог знайомиться із сім’єю та дитиною, запрошує відвідати   заклад дошкільної освіти в «День відкритих дверей», що організовують для батьків майбутніх вихованців і проводять у перший тиждень жовтня. В цей день батьки зустрічаються з керівником  дошкільного закладу, який знайомить їх з програмою проведення масового заходу:
–  екскурсія  дошкільним закладом з обов’язковим  відвідуванням груп     раннього віку;
–  зустріч з вихователями, які вже працюють в групах раннього віку і з тими, хто на наступний навчальний рік буде набирати малюків;
–  перегляд фрагментів занять і режимних процесів;
–  знайомство з переліком заходів для батьків, що будуть проводитися протягом поточного року.
Кількість таких заходів не перевищує одного разу на місяць:
– листопад – свято осені, консультація лікаря (медичної сестри) з питань   загартування організму малюка;
– грудень – новорічне свято для дітей, що не відвідують дошкільний заклад;
– січень – консультація на тему: «Щеплення та їхній вплив на здоров’я   дітей»;
– лютий – зустріч з практичним психологом на тему «Як підготувати дитину до вступу у дошкільний заклад»;
– березень – практикум для батьків на тему: «Вчимо діяти з предметами».
– квітень – відвідування спортивного міні-змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я» (для дітей раннього віку);
-травень – знайомство зі змістом угоди між сім’єю і дошкільним закладом щодо співпраці у вихованні дітей, правилами прийняття в  заклад дошкільної освіти .
Коли сім’я прийняла рішення про відвідування дитиною дошкільного закладу, тоді подається заява завідувачу. Керівник проводить першу бесіду  з батьками, ознайомлює їх з правилами та режимом роботи ДНЗ, визначає групу, в якій буде виховуватись дитина.
Під час формування груп  керуємось  віковим принципом комплектації. Враховуємо право батьків вибирати вихователя,  якщо вони ознайомились з підходами педагога до  виховання і ці педагоги найбільше підходять їхньому малюкові.
Після вирішення організаційних питань між батьками і закладом підписується договір про співпрацю:

Шановні батьки!

Пропонуємо ознайомитись з Договором про спільну діяльність закладу дошкільної освіти №44  та батьків або осіб, які їх замінюють

Затверджено:  Наказ № 36 від 26.05.2020 року
Директор ЗДО                 К.Пригода

                                                    Договір
про спільну діяльність Закладу дошкільної освіти №44  та батьків або осіб, які їх замінюють                                                                                                       від 26.05.2020 року

Заклад дошкільної освіти №44  в особі директора ( Пригода К.І.), вихователів групи №… ____________________., які діють на підставі Статуту від 17.07.2018р. (далі «Виконавець»), з одного боку, і батьками дитини або особи, яка їх замінює з другого боку (далі «замовник»), уклали цей договір про таке:

 1. Предмет договору

1.1.Предметом цього договору є спільна діяльність закладу дошкільної освіти і батьків, або осіб, які їх замінюють, щодо виховання, навчання та поглибленого гуманітарного розвитку здобувачів освіти – дітей  дошкільного віку;
1.2.Сторони домовилися про прийняття в Заклад дошкільної освіти № 44  дитини для здобуття нею дошкільної освіти відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового Компонента дошкільної освіти, Концепції розвитку ЗДО поглибленого гуманітарного розвитку, власного Статуту, Положення про академічну доброчесність у ЗДО №44  та Освітньої програми .

 1. Термін дії договору

2.1. Термін дії договору встановлюють  з _1.09.2020__ по _31.08.2023 р.

 1. Права та обов’язки «виконавця»
  «Виконавець» зобов’язується:

  3.1.Прийняти дитину до закладу дошкільної освіти на підставі заяви батьків і за наявності медичної довідки та планових щеплень.

3.2.Створити умови для здобутгя дитиною дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу.
3.3.Забезпечити догляд, виховання, навчання та поглиблений гуманітарний розвиток.
3.4.Охороняти та зміцнювати фізичне і психічне здоров’я, забезпечувати інтелектуальний розвиток, турбуватися про емоційне благополуччя дитини.
3.5.Задовольнити потреби в емоційно-ціннісному спілкуванні.
3.6.Забезпечити розвиток її загальних та спеціальних здібностей;
3.7.Здійснювати особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання;
3.8.Забезпечувати раннє навчання англійської мови (з 3-х років), розвиток словесної, художньої і театрально-виконавської творчості.
3.9.Надавати кваліфіковану допомогу в корекції вад мови (для п’ятирічки дітей).
3.10.Залучати до регулярних  занять спортом.
3.11.Захищати від усіх форм фізичного і психічного насильства.
3.12.Формувати компетентну особистість.
3.13. Організовувати триразове доброякісне харчування і за потреби – дієтичне харчування.
3.14.Співпрацювати із сім’єю, розширювати психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дитину раннього та дошкільного віку.
3.15.Надавати свої послуги 5 днів на тиждень з денним перебуванням дитини з 7.00 до 19.00 (чергові групи) та з 7.30 до  18.00 – інші групи.
3.16.Організувати роботу  гуртків для розвитку спеціальних здібностей дітей («Струнка постава», маленьких художників, знавців англійської мови, юних спортсменів, квілінгу і паперопластики, логопедичної допомоги, «Сольмінки»(співочий), театральної студії, християнської етики).
3.17.Зберігати за дитиною місце в закладі освіти в разі хвороби, карантину,санаторного лікування, а також у літньо – оздоровчий період (75 днів).
3.18. Комплектувати групи за віковим  принципом

3.19.Надавати кваліфіковану медичну допомогу, забезпечувати 1 раз на рік поглиблений медичний огляд, проводити планові щеплення.

3.20.Звівтуватися перед батьківськими комітетами, піклувальною радою (щоквартально),загальними зборками (1раз на рік) за витрату спонсорських та батьківських коштів з наданням фінансових і бухгалтерських документів.

3.21.За бажанням батьків надавати додаткові платні освітні послуги , які не передбачені Базовим Компонентом дошкільної освіти.

«Виконавець» має право:
3.22.Здійснювати соціально-педагогічний патронат, взаємодіяти із сім’єю.
3.23.Відраховувати дитину з закладу освіти, повідомивши письмово батьків, або осіб, які їх заміняють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів. Відрахування відбувається:
–         за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
–         на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини;
–         у разі несплати без поважних причин батьками коштів за харчування дитини протягом двох місяців.
3.24.Використовувати спонсорські, благодійні, майнові надходження для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу дошкільної освіти.
3.25. За згодою батьків надавати додаткові освітні послуги, які не затверджені Кабінетом Міністрів України, ст..78 п.3 Закону  України про освіту.

4.Права та обов’язки «замовника»
«Замовник» зобов’язується:

4.1.Виховувати, розвивати і навчати дитину у родинному колі, не допускати насильства, поважати гідність дитини.
4.2.Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних і культурних цінностей, шанобливе ставлення до старших за віком, працелюбність.
4.3.Підтримувати наступність у роботі закладу дошкільної освіти і сім’ї.
4.4.Своєчасно вносити плату за харчування дитини до 15 числа кожного місяця.
4.5.Приводити дитину до закладу дошкільної освіти здорову, чисту, охайну, особисто передавати вихователю і забирати дитину з ЗДО не пізніше часу, передбаченого режимом роботи, та повідомляти про її самопочуття і поведінку вдома.
4.6.Своєчасно повідомляти вихователів про причини відсутності дитини.
4.7.У разі невідвідування дитиною дошкільного навчального закладу упродовж 7 календарних днів  і більше представити довідку від лікаря про стан здоров’я дитини;
4.8.Повідомляти адміністрацію закладу дошкільної освіти про виявлені  недоліки в організації життєдіяльності дитини для їхнього усунення.

4.9.Своєчасно проводити планові щеплення дитині.

4.10.Дотримуватись ст..2.4. п.2.4.1., ст..2.8., 2,9., 4.4.Положення про академічну доброчесність у ЗДО №44

 «Замовник» має право:
4.9. Бути обраним до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти: батьківські комітети, піклувальна рада.
4.10. Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти.
4.11.Звертатися до керівника, вихователя-методиста, практичного психолога, логопеда, вихователів з питань розвитку, виховання і здобуття освіти своєї дитини.
4.12.Брати участь в покращенні організації освітнього процесу, зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати допомогу у проведенні ремонту, вносити благодійні внески та пожертви (ст.78 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про дошкільну освіту», п.50 Положення про дошкільний навчальний заклад).
4.13.Захищати законні інтереси та права своєї дитини.
4.14.Заслуховувати звіти директора та вихователів про роботу закладу та звіт голови Піклувальної ради про використання добровільних батьківських внесків.

 

 1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань:
  5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  5.2.Дія договору припиняється за згодою сторін в установленому Законом порядку.
  5.3.Зміни та доповнення до цього договору вносять за домовленістю сторін, оформляють у вигляді додатків, які є невід’ємною частиною договору.
  6. Юридичні адреси сторін

«Виконавець»

Директор закладу дошкільної освіти № 44

Пригода К.І.

Телефон: 64-10 -61

Вихователі  групи № ____ « Полісяночка»

_______________

(прізвище, ім’я)

_________________

(прізвище, ім’я)

 

«Замовник»:________________

(прізвище, ім’я одного з батьків)

 

Пропонуємо ознайомитись з примірним режимом дня для дітей 3- го року життя.
Просимо привести у відповідність до нього сімейний режим дня Вашої дитини.
Це допоможе скоротити адаптаційний період та забезпечити
легке входження дитини у колектив однолітків.

                       Режим дня в групах раннього віку    

№ п,п Режимні процеси Час проведення
1.

Прийом дітей, огляд, гра

7.00 -7.30-8.20

2.

Сніданок

8.25-8.55

3.

Ігри, підготовка до занять

8.55-9.15

4.

Заняття з І підгрупою

9.15 – 9.30

5.

Заняття з ІІ підгрупою

9.30-9.45

6.

Підготовка до прогулянки (І –

ІІ підгрупа)

9.30 -10.00

10.00-10.30

7.

Прогулянка І

10.30-11.50

8.

Повернення з прогулянки

11.50-12.10

9.

Обід

12.10-12.50

10.

Сон

13.00-15.15

11.

Підйом, гімнастика, Загартовуючи процедури

15.15-15.30

12.

Вечеря

15.30-16.00

13.

Заняття ІІ (з І підгрупою –

16.00-16.15

14.

                ІІ підгрупою)

16.15-16.30

15.

Підготовка до прогулянки ( І –

ІІ підгрупа)

16.30-17.00

16.

Прогулянка ІІ

17.00-18.00

17.

Повернення додому

18.00-19.00

Всього:

Тривалість прогулянок:

Тривалість сну

Кількість прийомів їжі

Інтервали між прийманням їжі

 

2,5 – 3 год

2-2,5 год.

3

2,5 – 3год

 

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ !

 У дошкільному закладі щосереди з 15.00 до 19.00 працює консультпункт для батьків «Порадься з психологом». У цей час Ви можете отримати консультацію практичного психолога з питань, які вас цікавлять.

У дошкільному закладі  працює консультативний центр для  батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад!                                                             

Графік роботи консультативного центру для  батьків, діти яких не відвідують дошкільний заклад 

на 2017-2018 навчальний рік.

Кожна  середа місяця з 17.00 до 18.00.

 

 ПЛАН РОБОТИ

Консультативного центру ДНЗ № 44 

для батьків, або осіб, які їх замінюють,

і дітей, які виховуються в умовах сім*ї

на 2017-2018 навчальний рік

 

Консультації загально-пізнавального  змісту:

Знайомство з державними документами, які   гарантують обов’язкову  доступну дошкільну освіту всім дітям. вересень зав. ДНЗ
Альтернативні форми здобуття дошкільної освіти; Жовтень в-методист
Соціалізація дитини в сім*ї. листопад вихователь
Забезпечення умов здорового способу життя дитини в сім*ї . грудень інструктор з фізкультури
Економічне виховання дитини в сім*ї січень вихователь
Перелік хвороб та протипоказів, за яких дитина не може йти до школи з 5 років. Лютий старша медсестра
Особливості впливу родини на особистість дошкільника. березень вихователь
Шляхи підготовки дитини до школи квітень в-методист.
Виховуємо у дитини позитивне ставлення до школи травень пр. психолог

Консультації педагогічного змісту:

Шляхи швидкої адаптації дитини до нових умов буття; Вересень  пр. психолог
Родинне виховання – школа душевності добра та щирості Вересень в-методист
Особливості впливу  предметно-ігрового середовища на розвиток творчої особистості дитини-дошкільника ; Жовтень вихователь
Проблема формування здорової дитини в сучасних умовах; Листопад інструктор з фізкультури
Розвиток логічного мислення дітей 6-го року життя –  запорука успішного навчання ; Грудень вихователь
Роль дитячого колективу в процесі підготовки дитини до шкільного життя Січень вихователь
Значення гри для розвитку творчої активності дитини. Лютий в-методист
Розвиток комунікативних здібностей дітей старшого дошкільного віку Березень вихователь
Розвиток креативності особистості в процесі пошукової діяльності. Квітень вихователь
Особливості  гендерного виховання в дітей в неповній  сім*ї Травень вихователь

Консультації психологічного змісту:

Проблеми розвитку дитини та труднощі їхнього виховання вересень Практичний психолог

Дитина і соціум

Роль суспільного дошкільного виховання у розвитку дітей дошкільного віку.

жовтень Практичний психолог

Дитина і колектив

Формування комунікативних навичок –  важлива умова входження дитини в колектив однолітків

листопад Практичний психолог

Розвиток дитини

 Вікові особливості дітей дошкільного віку року життя.

грудень Практичний психолог
Розвиток психічних процесів дітей дошкільного віку. січень Практичний психолог

Дитина і майбутнє шкільне навчання

Поняття емоційно-вольової готовності до школи.

лютий Практичний психолог
Мотиваційна готовність до навчання в школі. березень Практичний психолог
Розумова готовність до шкільного навчання. квітень Практичний психолог
Виховуємо у дитини позитивне ставлення до школи травень Практичний психолог

Консультації медичного змісту

Організація харчування дітей вдома вересень старша медсестра
Профілактика інфекційних захворювань – профілактичні щеплення Жовтень Старша медсестра
Профілактика сколіозів Листопад Старша медсестра
Засоби  особистої гігієни вашої доньки і сина Грудень Старша медсестра
Формування  навичок здорового способу життя  у старших дошкільників Січень Старша медсестра
Для чого потрібен йод. Лютий Старша медсестра
Здоров’я ваших зубів Березень Старша медсестра
Про шкідливі звички Квітень Старша медсестра

 

 

http://levko.info/