Матеріально-технічне забезпечення ЗДО та умови для осіб з особливими потребами

 

01.09.2022 року

Матеріально – технічне забезпечення  закладу дошкільної освіти

(ясел-садка) №44 поглибленого гуманітарного розвитку

відповідно до ліцензійних умов.

У ЗДО № 44  створене сучасне середовище, в якому розвивається дитина.  Воно сприяє забезпеченню ефективного формування  необхідних  моральних якостей, компетентностей, навичок самостійної та спільної діяльності, активної взаємодії у соціумі  задля реалізації власних можливостей,  воно є ідеальним полем для застосування особистісно  орієнтованих технологій. Матеріально – технічне забезпечення розвивальне та охоронне  із погляду фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини.

94% приміщень групових блоків капітально відремонтовані, 100% меблів замінені на сучасні (столи, шафи для посібників та одягу). У туалетних кімнатах проведено капітальні ремонти, сантехнічне обладнання замінене на сучасне. Проведено капітальний ремонт каналізаційної системи закладу.

  У закладі забезпечуються комфортні, безпечні та нешкідливі умови  для організації освітнього процесу. Приміщення, обладнання і  територія закладу  є безпечними, доступними та комфортними. Улаштування території, ігрових майданчиків, спортивного майданчику,  розташування на ньому спортобладнання (ліани, футбольні ворота, «смуга перешкод», яма для стрибків, «доріжки здоров’я») є раціональним та безпечним.

На групових ігрових майданчиках достатня кількість ігрового обладнання, встановлені нові ігрові павільйони, що мають пандуси для дітей з  особливими освітніми потребами.

Для створення оптимального розвивального простору  підібране різноманітне обладнання (ігрове, навчальне, спортивне тощо), продумане його  розміщення.

Щорічно  поновлюване,  варіативне, оптимально організоване предметно-ігрове середовище має розвивальний вплив, спонукає дітей до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує процеси мислення.

Групові блоки  забезпечені меблями,  необхідним обладнанням, іграшками, посібниками  для здійснення освітнього процесу та організації життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти. Обладнання  відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам.                                                                                                                    При облаштуванні приміщень ЗДО, особлива увага  звертається на  якість матеріалів, з яких виготовлене обладнання, на правила добору іграшок, їх відповідність санітарно-гігієнічним нормам.

В  закладі  створене сприятливе мистецьке оточення в групових кімнатах та спеціально обладнане естетичне середовище музичної зали (панно за сезонами, жалюзі, музичні  інструменти, сучасне технічне оснащення). Кабінет керівників музичних оснащений сучасним музичним центром, магнітофоном, проектором,  музичними інструментами, пошиті нові костюми для театралізованих вистав, постановки танців.

Обладнано спеціальний кабінет для проведення занять з образотворчої діяльності.

Придбано достатню кількість необхідних зображувальних матеріали для занять образотворчою діяльністю дітей всіх вікових груп та для роботи мистецького гуртка « Малюємо світ».

Для театральної і літературної діяльності наявні ілюстровані літературні видання для дітей, костюми, елементи костюмів, атрибути, театральні іграшки, екранно – звукові засоби.

В розкладі занять кожної вікової групи передбачено два заняття з навчання дітей англійської мови. Методичне забезпечення цих занять відповідає сучасним вимогам.

         Передбачено народознавчу спрямованість в облаштуванні вікових груп та загальних приміщень ЗДО, що забезпечує   ознайомлення дітей з державними і народними символами і оберегами, загальноукраїнськими і місцевими традиціями, побутом, мистецтвом. Виважено і домірно  оформлені куточки національно-патріотичного виховання із уміщеними там відповідно віку дітей, вимогам програм зразками символів і оберегів, народних іграшок, національного одягу, посуду, інших виробів народних майстрів, народних музичних інструментів, збірники літературного фольклору «світлиці»,  «міні-музеї».

Оснащення освітнього процесу  забезпечується відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.1 . 017 № 1633. При створенні безпечних умов  керувались листом МОН України від 14.0 . 019 № 1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти».

Необхідною  умовою збереження і зміцнення усіх складників здоров’я дитини є створення здоров’язбережувального середовища.  Спортивна зала капітально відремонтована. У ній  зручно та безпечно розміщене фізкультурне обладнання та дрібний інвентар. Матеріальна база фізкультурно – оздоровчої роботи поповнилась новими знаряддями та атрибутами для корегуючої гімнастики, карематами, нетрадиційним фізкультурним обладнанням: масажні доріжки,  гольф, боулінг, дартц, тощо і на 98% забезпечена всі необхідним спортивним інвентарем.

У закладі забезпечується  повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно гігієнічні вимоги. 82% електроламп замінені на енергозбережувальні.

Згідно з  Інструктивно-методичними  рекомендаціями «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» ( листа МОН України  від  30.07.2020 №  1/9-411,  облаштування предметно-ігрове розвивального середовища в ЗДО   сприяє дотриманню соціальної дистанції в приміщенні, під час перебування дітей у груповому осередку. Простір ігрових кімнат організовано у вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку, що  дає можливість забезпечити основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а також індивідуально, уникаючи скупчення.

Раціонально укомплектуваний та гнучко розподілений простір на осередки,  у яких діти мають змогу  працювати в парах та у групах по 3-6 осіб.

В кожному груповому приміщенні створенні спеціальні розвивально – ігрові осередки: природничий; дитячого експериментування;   ігрової  та образотворчої діяльності,  музичний,   художнього слова,   народознавства,  розвивального навчання,  спортивний,   трудової діяльності,   відпочинку та усамітнення, співпраці з батьками,  у яких є достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу,  сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми.

  Облаштування   розвивального середовища для дітей раннього віку в закладі дошкільної освіти  особливе. Усі  фрагменти інтер’єру групової   кімнати розміщені на рівні зросту малят для того,  щоб вони могли їх краще роздивитися і легше діставати все, що може знадобитися для виконання тих чи інших дій.  

   У кожній групі раннього віку обладнані  куточки настрою, усамітнення, центр емоцій,   локації для індивідуальних ігор в період адаптації,  осередки сенсорного виховання, які  наповнені матеріалами  на  розвиток відчуттів та сприймання (зорові, слухові, тактильні та ін.), для  опанування предметно-маніпулятивною діяльністю, достатня кількість дидактичних  посібників з формування активного мовлення,   виховання культурно-гігієнічних навичок; наявні  розвивальні, рухово-моторні іграшки, конструктори,  будівельний матеріал, іграшки для ігор з водою і піском ,  виготовлені фліпчарти, «фетрові»  картини, сенсорні коробки та килимки.

У кожній роздягальні  груп дітей молодшого  дошкільного віку  обладнано місце для спортивного куточка,  наявні  рухові доріжки ,    масажні килимки, спортивний інвентар; у   групових приміщеннях  наявний ігровий матеріал для  оволодіння предметно-практичною діяльністю (діяльність з предметами за їх призначенням), засвоєння сенсорних еталонів (колір, форма, величина, розмір), розвитку  мовлення, вправляння чуттєвого досвіду у взаємодії з оточенням (бачу, чую, відчуваю, дію),    іграшковий транспорт, посуд,  ляльки, тощо.

У середньому дошкільному віці відбувається розквіт  ігрової діяльності, формування граматичної правильності мовлення та вихід на творчий рівень сюжетно-рольової гри. Відповідно до цих особливостей, ігрове середовище наповнено атрибутами до сюжетно-рольових ігор,  дидактичними іграми. В наявності різноманітній матеріал для будівельних та конструкторських ігор, набори ЛЕГО, настільні та розвивальні, мовні ігри.

У старших  групах накопичений різноманітний матеріал  для підготовки   до навчання у школі: для занять з математики, розвитку мовлення, ігри на готовність  руки дитини до письма, грамоти, який сприяє оволодінню  звуковим аналізом, граматикою: звукові фішки,  слова, таблиці, книжки; математики: посібники з цифрами, настільно – друковані ігри з цифрами та літерами, ребуси, головоломки.         Постійно використовують матеріали, що стимулюють розвиток пізнавальної активності дітей – дитячі енциклопедії, ілюстровані видання про тваринний та рослинний світ, дитячі журнали, альбоми. Виділене місце для дидактичних ігор математичного   змісту, де  діти можуть виявляти самостійність у виборі матеріалу. Достатня кількість матеріалів для дослідно-пошукової діяльності – магніти, збільшувальне скло, пружини, ваги, пробірки, великий вибір природних матеріалів,  сучасні  ЗТН , навчальні дошки, настільні ігри.  Підібраний матеріал для ознайомлення дітей  з  рідним містом побутом, культурою поліщуків,  історією України,  зразками  природних  та створеними людськими руками багатств Рівненщини.

У всіх групах в наявності ігрове та навчально-дидактичне обладнання:

–    для ігрової діяльності – іграшки, ігрове обладнання,  настільні ігри, музичні іграшки,   конструкторсько-будівельні іграшки.                                                                                                                                                                              –   для рухової діяльності –  фізкультурне обладнання, фізкультурний інвентар та ігрове обладнання для розвитку рухів і рухової активності;                                                                                                                                                –   для образотворчої діяльності – олівці, фарби, покидьковий і природний матеріал, дидактичне приладдя, інвентар, картини, репродукції;                                                                                                                                                        –  для музичної діяльності  –  ноутбук, колонки, звукозаписи, музичні інструменти, нотні тексти, дидактичні ігри, методичні посібники;                                                                                                                                                                 –  для трудової діяльності – інвентар, приладдя, яке використовують в самообслуговуванні, господарсько – побутовій праці і праці в природі.

Технічними  засобами  навчання ЗДО забезпечений: у кожній групі наявні дошки магнітні, телевізор, магнітофон, мультимедійний комп’ютерний комплекс.

.   Матеріальне забезпечення та розвивальне середовище  відповідає ліцензійним умовам та забезпечує розвиток  пізнавальних і творчих  здібностей та спілкування дошкільників, формування компетентностей, надає можливість самостійно вибирати бажану для себе діяльність,  вільно маніпулювати об’єктами, конструювати різні моделі бачення світу, виконувати творчі завдання.

 

ІІІ кв. 2020 року:

  • капітально відремонтовано зовнішнє освітлення території ЗДО.(за кошти бюджету)
  • прочищено вентиляційну систему.(за кошти бюджету)
  • виготовлено проєктно – кошторисну документацію на капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення.(за кошти бюджету)
  • Розпочато встановлення жалюзей в спальнях ігрових блоків, муззалі, коридорах.(за кошти бюджету)
  • капітально відремонтовано мистецьку та кабінет практичного психолога. (за кошти батьків)

 

ІІІ квартал 2019 року

капітально відремонтовано каналізаційну систему ЗДО.(за кошти батьків)

капітально відремонтовано групову кімнату в гр №11(за кошти батьків)

 

ІІІ квартал 2018 року: капітально відремонтований харчоблок із заміною вентиляційної системи та кухонного обладнання. (за кошти бюджету)

Матеріальне забезпечення закладу дошкільної освіти №44

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №44 був введений в експлуатацію 15 лютого 1989 року. Від початку функціонування адміністрація і колектив закладу дбали не тільки про виховання і навчання дітей, а й активно залучали бюджетні, спонсорські і батьківські кошти для зміцнення матеріальної бази закладу освіти.

У закладі  створені хороші матеріальні умови для успішного навчання і виховання дітей: кожна група обладнана новими меблями для організації життєдіяльності дітей і персоналу: капітально відремонтовані туалети і роздягальні  (100%), групові кімнати і спальні ( 85%), приміщення для миття пиття і зберігання посуду (95%),кожна дитина забезпечена індивідуальними ліжками, постільною білизною, рушниками, новими  шафами для роздягання, достатня кількість іграшок і педагогічних посібників, ігрові майданчики поповнені новим обладнанням, відремонтований літній плескальний басейн.

Для проведення музичних занять, розваг і свят капітально відремонтована музична зала, придбано музичне обладнання, нові меблі для дітей і дорослих; у спортивній  залі достатня кількість сучасного спортивного інвентарю та авторського обладнання.

Проведено капітальний ремонт частини загальних коридорів (60%), в групових блоках, залах, кабінетах та коридорах замінено двері (90%), вікна на пластикові(99%), відремонтовані проблемні ділянки даху,замінено частину (45%) обладнання харчоблоку і пральні, придбано 7 одиниць оргтехніки, заклад забезпечений побутовою технікою для полегшення праці обслуговуючого персоналу.

Достатня кількість м’якого інвентарю: постільної білизни, рушників, серветок, спецодягу;  в ігрові куточки  та роздягальні  для зручності дітей придбані килими.

В кожній групі та на харчоблоці встановлені водонагрівачі для забезпечення теплою водою процесів  миття посуду помічниками вихователів, вмивання та миття рук дітьми, підмивання дітей у групах раннього віку.

Заклад освіти обладнаний засобами обліку електроенергії, води, тепла.

Матеріальне забезпечення предметно-ігрового розвивального середовища

Серед завдань, що визначені інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», чільне місце займає завдання організації сучасного освітнього середовища в кожній групі нашого закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Реалізація цього завдання не тільки  забезпечила матеріальне наповнення розвивального середовища, а й оптимізувала  розвивальний потенціал дітей.

Створення предметно-ігрового розвивального середовища – актуальне й дуже важливе завдання, що стоїть перед педагогами нашого закладу, адже воно забезпечує умови для повноцінного розвитку, набуття дітьми знань, умінь і навичок урізних видах діяльності, формує компетентності у різних сферах життя.

Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працює над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 25% поповнились новими матеріалами куточки патріотичного виховання, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені  стелі на сходових маршах, вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах.

ЗДО на 100% забезпечений необхідними навчальними виданнями комплексними та парціальними освітніми програмами, навчально-методичними, методичними, навчальними посібниками, робочими зошитами, альбомами), художньою літературою, педагогічною пресою.

На території  ЗДО облаштовані фрагменти ландшафтів і природних зон (куточок лісу, поля, саду, штучних споруд для проведення різних дійств, свят, розваг (гірка з рослинами Полісся, декоративні криниця, хатка з гніздом лелек, млин);  в приміщенні –  «світлиця»,  міні – музею для організації тематичних занять з дітьми, театралізованих вистав.

Одним з компонентів  розвивального середовища дошкільного закладу є предметно-ігрове середовище груп.

В усіх групах   естетично оформлені  батьківські куточки,  в яких   розміщені рекомендації  щодо  розвитку     дітей даного віку, основні  їхні фізичні показники,     консультації з питань  виховання дітей.    Змінилися на  краще  інтер’єри    груп,   роздягалень, які гармонійно   доповнюють куточки природи з  живими мешканцями.

В групах раннього віку  створені центри сюжетних та  будівельних ігор, ігор з піском і водою; центр   рухової активності (драбина, гірка, тунелі, лабіринти, ребристі дошки, доріжки для профілактики плоскостопості, дуги, лави, м’ячі, мішечки з піском); центри сенсорного розвитку, предметної діяльності, образотворчої,  музичної,  театралізованої діяльності, куточки природи,  вбирання,  книжки. Ігрові, фізкультурно-оздоровчі, художньо-естетичні центри,  куточки  ряження та усамітнення розміщені продумано і зручно та на 100% забезпечені необхідною кількістю  іграшок:  ляльки, одяг, м’які іграшки, посуд, кухонне приладдя, меблі, технічні іграшки, настільний та наземний конструктори, легкий модульний матеріал,  башточки, барильця, втулки, мотрійки, кулькокид, кришкоград, доміно, лото, пластикові баночки з різним наповненням; каталки, візочки, вертушки, прапорці, скакалки, шнури, різноколірні кеглі, надувні іграшки, книжки картонні, з тканини, календарі, листівки, проспекти, картинки, книжкова та художня ілюстрація;  олівці, папір, гуашеві фарби, губки, дощечки, глина, серветки, колажі, пірамідки, предмети-вкладки, контейнери з різними вставними геометричними фігурами, шнурівки, застібки, мозаїка, ґудзики та бусинки різного кольору та розміру, крупа дрібна та велика, пластикові пляшки, що закручуються, камінці, мушлі, шнурки, жилка, стрічки, фольга; музичні інструменти, шумові коробочки, свищики, музичні іграшки-забавки, атрибути до музично-ритмічних рухів, магнітофон, фонотека з записами класичної та народної музики, дитячих пісеньок;  ширма, фланелеграф, іграшки театрів, шапочки-маски персонажів казок, ляльки-рукавички, пальчиковий театр, фігурки настільного театру тощо.

В  усіх групах дітей дошкільного віку  обладнані центри  ігрової,  рухової, образотворчої,  музичної,  театралізованої діяльності,  природничі центр, етнографічні центри,  центр розвивальних  ігор, національно-патріотичні куточки, куточки книги,  куточки відпочинку,  куточки чергових,  естетично оформлені батьківські куточки,  папки-пересувки з   рекомендаціями відповідно  до вікових особливостей  дітей.

В групах молодшого дошкільного віку  наявні   куточки сенсорного виховання, конструктивно-будівельних ігор, національні, ігрові,  музичні та куточки СХД, наповнюваність яких відповідає віку дітей.

В пізнавально-природничих центрах середніх груп, забезпечуються можливості для ознайомлення дітей з державними і народними символами і оберегами, загальноукраїнськими і місцевими традиціями, побутом, мистецтвом, основними природними зонами України (ліс, лісостеп, степ, гори), різноманітністю рослинного й тваринного світу, достатньо матеріалів для ознайомлення дітей з рідним містом, побутом, культурою поліщуків, з  природними  та створеними людськими руками багатствами  Рівненщини;

 У навчальних зонах  старших груп  є сучасні  ЗТН , навчальні дошки, розвивальні посібники з грамоти та математики, зошити з підготовки руки дитини до письма, матеріали для дослідно-пошукової діяльності дітей, колоритно оформлені патріотичні куточки, центри експериментально-дослідної та трудової  діяльності.

Театралізовані зони, куточки книги  наповнені яскравими дитячими книгами, різними видами театрів.

В мовленнєвих центрах груп: картини,  достатня кількість дидактичних ігор, завдань для вправляння дітей у спілкуванні з однолітками і дорослими.

На 100% зони СХД наповнені необхідними матеріалами для впровадження нетрадиційних технік зображення ; куточки логіко-математичного розвитку  наповнені розвивальними настільними іграми, ребусами, головоломками,  складанками, пазлами, шашками, конструкторами;  куточки книги  –    зразками   художньої літератури морально-етичного змісту, зразками проблемних ситуацій,  іграми морально-етичної тематики ; ігрові  центри  наповнені    достатньою кількістю ляльок, іграшок, предметів-замінників, будівельного матеріалу;  театральні зони –  різними видами театрів з природного та побутового матеріалів; виготовлені дидактичні ігри патріотичного та економічного змісту;  навчальні зони  поповнилися розвивальними зошитами та альбомами.

У всіх (100%) групових приміщеннях оформлені куточки національно-патріотичного виховання із уміщеними там, відповідно до віку дітей та вимог програми, зразками символів і оберегів, народних іграшок, національного одягу, посуду, інших виробів народних майстрів, народних музичних інструментів, збірники літературного фольклору та ін. Наповнення і художнє оздоблення цих осередків періодично переглядається і частково змінюється відповідно до тематичного планування роботи з національно-патріотичного виховання.

Групи повністю забезпечені  демонстраційними  та роздавальними матеріалами, дидактичними посібниками.

Меблі  в групах відповідають медико-педагогічним вимогам.

Спортивна зала на 100% обладнана спеціалізованим спортивним обладнанням,  спорядженням  та іграшками, нестандартним  обладнанням (20 фітоболів, 5 крокомірів, виготовлено власноруч  трансформери, тунелі, «доріжки здоров’я», м’які модулі, колоди, масажери, «снігофони», султанчики, 15 степплатформ, 20 шабель для  занять бойовим гопаком, велотренажери, диски «Здоров’я» -50% , лижі (10 пар).

Музична зала  оснащена сучасним музичним центром, магнітофоном,  кабінет мовознавства –  магнітофоном,  методичний кабінет –  комп’ютером, лазерним  принтером та копіювальною технікою, мультимедійним проектором та екраном, кабінет директора – ноутбуком та принтером.

 

                               Умови, що створені в ЗДО для осіб з особливими освітніми потребами:

     

  – пандус біля центральних воріт;                                                                                                   

– кнопки дзвінків біля 5-ти входів в ЗДО;                                                                                     

 – позначки (жовта лінія) на зовнішніх та внутрішніх східцях ЗДО.