Зведені дані досягнень дітей

 

Зведені дані досягнень дітей ЗДО №44 на кінець 2020-2021 н.р.

01.06.2021р.

 

7.05.2021р.

7.10.2020р.

Діагностика  музичних здібностей  на початку 2020-2021 н. р.

18.12.19р. 

Діагностика успішності на початку 2019-2020н.р.

Діагностика основних фізкультурних рухів на початку 2019-2020н.р.

Діагностика музичних здібностей на початку 2019-2020н.р.

05.06.2019 року

Підсумки  тестування  розвитку основних

 рухів з  фізичної культури

на кінець  2018- 2019 навчального  року

 

 

01.10.2018р.

Діагностика  музичних здібностей  на початку 2018-2019 н. р.

Порівняльні дані досягнень дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності(малювання, аплікація)

за І півріччя 2017-2018 н.ртаІ півріччя 2018-2019 н.р

Зведені дані досягнень дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності (малювання, аплікація)за І півріччя 2018-2019н.р.

Порівняльні дані досягнень дітей середнього дошкільного віку в образотворчій діяльності(малювання, аплікація)

за І півріччя 2017-2018 н.ртаІ півріччя 2018-2019 н.р

Зведені дані досягнень

дітей середнього дошкільного віку в образотворчій діяльності

(малювання, аплікація)за І півріччя 2018-2019н.р.

Порівняльні дані досягнень дітей молодшого дошкільного віку в образотворчійдіяльності(малювання, аплікація)

за І півріччя 2017-2018 н.ртаІ півріччя 2018-2019 н.р

Зведені дані досягнень

дітей молодшого дошкільного віку в образотворчій діяльності

(малювання, аплікація)за І півріччя 2018-2019н.р.

Аналіз якісної успішності груп з образотворчої  діяльності

за 1 півріччя 2018-2019 навчального року (в %)

Вид з

обр.

д-ті

11 молодші групи Середні групи Старші групи Рівні
Аплікація 13% 10% 11% Високий
21% 12% 23% Достатній
48% 58% 48% Середній
18% 20% 18% Низький
Малювання 12,0% 13,0% 17% Високий
21% 25% 26% Достатній
44,0 % 45,0 % 51% Середній
23,0 % 17,0 % 6% Низький
Ліплення 15,0% Високий
27% Достатній
34,0 % Середній
24,0 % Низький

1.09.2018р.

2017 – 2018 навчальний рік

 

Рівень розвитку художньо – зображувальної компетенції старших дошкільників 

 

                Порівняльний аналіз музичного  розвитку дітей раннього та дошкільного віку

                                                                                    у 2017 – 2018 н.р.

Аналіз успішності засвоєння змісту програми «Я у Світі» 2017-2018 н.р

Аналіз сформованості життєвих компетенцій у старших дошкільників 2017-2018 н.р

Моніторинг

успішності засвоєння змісту програми «Я у Світі» 2017-2018 н.р

Моніторинг

сформованості життєвих компетенцій у старших дошкільників

 2017-2018 н.р

2016 – 2017 навчальний рік

 

Зведені дані досягнень дітей старшого дошкільного віку в образотворчій діяльності (малювання, аплікація) за 2016-2017 навчальний рік

Види зображувальної діяльності Рівні Група №
Якісна успішність (%)
Гр.№3 Гр.№5 Гр.№7
Малювання високий 37,5% 34,4% 32,0%
достатній 28,2% 34,4% 32,0%
середній 31,3% 31,2% 36,0%
низький 3% 0% 0%
Аплікація високий 25,0% 31,3% 25,8%
достатній 37,5% 21,0% 22,6%
середній 34,5% 47,7% 51,6%
низький 3% 0% 0%

Зведені дані досягнень дітей старшого дошкільного віку в малюванні за 2016 – 2017 навчальний рік

Зведені дані досягнень дітей старшого дошкільного віку в аплікації за 2016 – 2017 навчальний рік

Моніторинг досягнень дітей старшого дошкільного віку в аплікації за 2015-2017 н. р.

Моніторинг досягнень дітей старшого дошкільного віку в малюванні за 2015-2017 н. р.

 Моніторинг рівнів засвоєння даних якісної успішності дітей старших груп з аплікації

за 2015 – 2016 н. р.

Роки 2015 – 2016н. р. Загальний рівень 2016 – 2017н. р. Загальний рівень
№групирівні №4 №6 №12 №3 №5 №7
Високий 24,2% 20,6% 31,2% 25,4% 25,0% 31,3% 25,8% 27,4%
Достатній 24,2% 41,1% 25,0% 30,1% 37,5% 21,0% 32,6% 27,0%
Середній 44,7% 32,4% 43,7% 40,3% 34,5% 47,7% 51,6% 45,6%
Низький 6,9% 5,9% 0% 4,2% 3% 0% 0% 1%

Якісна успішність знань та вмінь дітей старших груп з аплікації за 2015 – 2017н. р. склала:

       в 2015 –  2016 н. р.– 95,8%

       в 2016 – 2017 н. р. – 99,0%

 Моніторинг рівнів засвоєння даних якісної успішності дітей старших груп з малювання за 2015 – 2016 н. р.

Роки 2015 – 2016н. р. Загальний рівень 2016 – 2017н. р. Загальний рівень
№групи рівні №4 №6 №12 №3 №5 №7
Високий 24,2% 20,5% 34,4% 28,4% 37,5% 34,4% 32,0% 34,6%
Достатній 17,3% 32,4% 31,25% 27,0% 28,2% 34,4% 32,0% 31,5%
Середній 58,5% 41,1% 34,35% 44,6% 31,3% 31,2% 36,0% 32,9%
Низький 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 1%

Якісна успішність знань та вмінь дітей старших груп з малювання за 2015 – 2017н. р. склала:

       в 2015 –  2016 н. р.– 100%

       в 2016 – 2017 н. р. – 99,0%

Порівняльні дані досягнень дітей старшого

дошкільного віку в образотворчій діяльності (малювання, аплікація) за

І-ІІ півріччя 2016-2017 н.р.

Види зображувальної діяльності Рівні Якісна успішність (%)
І півріччя ІІ півріччя
Малювання високий 17,6% 34,6%
достатній 18,2% 31,5%
середній 54,2% 32,9%
низький 10,0% 1%
Аплікація високий 17,1% 24,7%
достатній 18,2% 27,0%
середній 54,1% 45,6%
низький 10,6% 1%

 Моніторинг засвоєння знань з англійської мови дітьми старших груп за 2015-2016 н.р- 2016-2017 н.р.

Рівні засвоєння знань 2015 – 2016 н. р. 2016 – 2017 н. р
Високий 21% 16%
Середній 67% 78%
Низький 11% 6%

 Моніторинг засвоєння знань з англійської мови дітьми старших груп

за 2015-2016 н.р- 2016-2017 н.р.  

Діагностика музичного розвитку дітей старшого дошкільного віку (у %) 2016-2017

Види діяльності Старші групи На кінець року Старші групи На початкуроку рівні
№3 №5 №7 №3 №5 №7
Співи 46 42 44 32 43 41 Високий
44 47 46 40 43 42 Середній
10 11 10 18 14 17 Низький
Слухання 29 27 28 35 31 33 Високий
48 41 42 47 49 47 Середній
23 32 30 18 20 20 Низький
Музично римічні 33 32 32 28 30 29 Високий
46 46 47 42 43 43 Середній
21 22 21 30 27 28 Низький
Гра 29 30 28 23 22 24 Високий
49 49 49 46 44 46 Середній
22 21 23 31 42 30 Низький

 Моніторинг музичних здібностей у дітей старших груп за 2015-2016н.р- 2016-2017н.р.

(Загальні показники)

Рівні засвоєння знань 2015 – 2016 н. р. 2016 – 2017 н. р
Високий 32% 33%
Середній 48% 45%
Низький 20% 21%

 Моніторинг музичних здібностей у дітей старших груп за 2015-2016н.р- 2016-2017н.р

Порівняльна характеристика музичних здібностей рівній музичного розвитку

1 молодшої групи 2015-2016 p., 2016-2017 р.

 Порівняльна характеристика музичних здібностей рівній музичного розвитку

2 молодшої групи 2015-2016 p., 2016-2017 р.

 Порівняльна характеристика музичних здібностей рівній музичного розвитку

середньої групи 2015-2016 p., 2016-2017 р.

 Аналіз успішності старших дошкільників (випускників)

у 2016-2017 н.р.

Рівні засвоєння знань програми гр..№3 гр.. №5 гр.. №7 Всього
в.р.п.р.к.р.  5 (17%)10(32%) 5 (16%) 10(31%) 10(27%)11(36%) 20(20%)31 (33%)
д.р.п.р.к.р 6(20%)12(39%) 10(31%)18(56%) 14(39%)13(37%) 30(30%)43(44%)
с.р.к.р.к.р 16 (53%)8(26%) 15(47%)4(13%) 9(26%)10 (27%) 40(42%)22 (21%)
н.р.п.р.к.р 3(10 %)1(3%) 2(6 %)0– 3(8 %)1 (3 %) 8(8%)2(2 %)

Порівняльний аналіз успішності старших дошкільників

Рівні засвоєння знань програми 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
в.р. 26% 28% 42% 33%
д.р. 36% 40% 32% 44%
с.р. 33% 29% 20% 21%
н.р 5% 3% 6%  2%