Author Archives: ДНЗ №44 "Попелюшка"

Звіт

про використання батьківських коштів переданих груповими батьківськими комітетами для господарських витрат ЗДО (закладу дошкільної освіти №44)

за жовтень 2022 року

за вересень 2022 року

 

за серпень 2022 року

 

«Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти: що взяти до уваги»

            МЕТА: Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО — це державний стандарт освіти, що містить норми й положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку. У ньому окреслено умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти дитини старшого дошкільного віку.

Мета оновленого документа:

 • зберегтисамоцінністьдошкільного дитинства;
 • визначитиособливості та вимоги до рівнярозвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку;
 • забезпечитинаступністьміж дошкільною та початковою освітою.

            РЕЗУЛЬТАТ: БКДО представляє взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, її напрямами та процессом формування досвіду дитини в різних видах діяльності. Це забезпечує освітній результат — компетентність дитини старшого дошкільного віку.

Компетентність є і результатом освіти, і особистісним надбанням дитини. Вона відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, соціального, духовного розвитку особистості дитини, а саме:

 • емоційно-цінніснеставлення;
 • сформованістьзнань;
 • здатність до активного, творчоговпровадженнянабутого досвіду та відповідні навички.

БКДО характеризує  компетентності пізнання та взаємодії дитини з природним, соціальним, предметним світом.

   СКЛАДНИКИПедагог розвиває компетентності дитини у просторі освітніх напрямів завдяки організації основних видів діяльності.

Освітні напрями Ключові компетентності
Інваріантнийскладник
Особистість дитини •особистісна

• рухова

• здоров’язбережувальна

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі • предметно-практична

• технологічна

• сенсорно-пізнавальна

• логіко-математична

• дослідницька

Дитина в природному довкіллі • природничо-екологічна з навичками, щоорієнтовані на сталийрозвиток
Градитини • ігрова
Дитина в соціумі • соціально-громадянська
Мовлення дитини • комунікативна

• мовленнєва

• художньо-мовленнєва

Дитина у світі мистецтва • мистецько-творча — художньо-продуктивна, музична, театралізована
Варіативнийскладник
Особливість дитини. Спортивні ігри • спортивно-ігрові – шахи, футбол, баскетбол
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамотність • цифрова — основи цифрової грамотності
Дитина в соціумі. Фінансова грамотність •соціально- фінансова— основи  фінансової грамотності
Мовлення дитини. Грамота • мовленнєва — оволодіння основами грамоти
Мовлення дитини. Іноземна мова • мовленнєва — оволодіння іноземною мовою
Дитина у світімистецтва. Хореографія •мистецько-творча — хореографія

УМОВИЩоб реалізувати завдання БКДО, організовуючи освітній процес у закладі дошкільної освіти, слід взяти до уваги:

 • участь родини в розвиткудитини;
 • взаємодіюзакладівдошкільної освіти з родинами дітей як учасниками освітнього процесу;
 • педагога як фахівця, якийстимулюєпроцес розвитку дитини;
 • зміст та організаціюосвітньогопроцесу;
 • універсальний дизайн узакладідошкільної освіти;
 • наступністьміждошкільною та початковою освітою;
 • роль суспільства/громади в забезпеченнідоступної та якісноїдошкільної освіти.

Ключові показники якості дошкільної освіти

Доступність освітніх послуг

Доступність: наявність закладів дошкільної освіти й місць у них; відсутність ; тривалого очікування в електронній черзі; відкритість і взаємоповага підчас взаємодіїі з сім’ями вихованців.

Участь, соціальна згуртованість і культурнее розмаїття: активна діяльність педагогічного колективу й адміністрації, яка враховує соціальний, культурний та релігійний статус сімей, мову, спілкування, особливі освітні потреби дітей тощо.

Кваліфіковані та вмотивовані педагогічні кадри

Безперервний професійний розвиток: навчання педагогів за допомогою ко-мандного аналізу, наставництва, педагогічних тренінгів тощо; наявність додаткових освітніх програм для педагогів, які дають змогу здійснювати індивідуальний  підхід в освіті, ліпше реагувати на особливі потреби дітей та їхніх сімей.

Сприятливі умови праці: кількість педагогів, що працюють з группою дітей; наповнюваність груп; професійне керівництво; планування освітнього процесу; робота в команді; співпраця з батьками.

Організація освітнього процесу

Цілісний розвиток дитини: зміст освітньої програми дає дітям змогу розкрити свій потенціал; організація ефективної взаємодії між дітьми й дорослими; врахування особистих інтересів кожної дитини; змога дитини робити самостійний вибір; безпечне ігрове середовище; провідна роль гри в організації освітнього процесу.

Співпраця: організація взаємодії педагогів із дітьми, колегами й батьками вихованців; врахування в освітньому процесі особистих інтересів дитини, її досвіду ,сімейних і культурних особливостей.

Моніторинг та оцінка.

Актуальна інформація: ухвалення управлінських рішень на підставі актуальної інформації; моніторинг якості освіти — не спеціальн адіяльність, а безперервний процес за участі всіх учасників освітнього процесу.

Максимальне врахування інтересів дитини: рівень розвитку дітей перевіряють за допомогою спостереження, фіксують у портфоліо; не порівнюють дітей одне з одним; документують лише зміни в особистісному розвитку дітей.

Управління та фінансування

Партнерство й інтеграція послуг: усі учасники освітнього процессу розуміють свої права й обов’язки; співпраця як на місцевому, так і на національному рівнях між різними організаціями та службами, що працюють із сім’ями й дітьми.

Забезпечення права на дошкільну освіту: посилення розуміння важливості дошкільної освіти; відкритість і загальнадоступність дошкільної освіти для всіх дітей.

(за матеріалами журналу «Вихователь-методист» №2,2021р)

 

“Здоров’язбережувальні технології в дитячому садку”

Більшу частину дня дитина проводить у дитячому садку. Тож наявність там здоров’язбережувального середовища — життєва необхідність. Для цього важливо впроваджувати в освітній процес здоров’язбережувальні технології. Вони допомагають збагачувати знання дошкільників про здоров’я та використовувати їх у повсякденному житті. Як результат — діти навчаються вести здоровий спосіб життя, використовуючи різні здоров’язбережувальні технології.

Вправи на масажних доріжках і килимках

Масажні доріжки та килимки допомагають не лише розвивати рухи, а й закріплювати елементарні геометричні знання та розвивають логічне мислення. На заняттях з фізкультури можна  використовувати доріжки з різними елементами «Геометрична», «Ґудзикова», «Лісова галявина». Завдяки рифленій поверхні доріжок діти зміцнюють гомілкові суглоби та масажують стопи, а отже — запобігають плоскостопості. Вправи на різноманітних масажних доріжках і килимках діти виконують босоніж у будь-яку пору року, що допомагає ще й загартовувати їх. Вони допомагають формувати в дітей відчуття власного тіла й удосконалювати точність довільних рухів. Адже такі вправи потребують підвищеної уважності та точної координації рухів.

Гімнастика з елементами силових вправ

Суть гімнастики з елементами силових вправ у тому, що діти виконують добре відомі фізичні вправи, однак із додатковим навантаженням на певні групи м’язів. Для цього вихованцям можна запропонувати гантелі або їх замінники різної ваги. Під час занять  діти можуть виконувати вправи під музичний супровід у повільному та швидкому темпах. Так діти не лише отримують силове навантаження, а й розвивають витривалість і вміння дотримуватися ритму.

Після силових вправ, щоб зняти навантаження, можна запропонувати дітям пофантазувати та виконати творчі завдання: за допомогою скакалки  викласти метеликів, сонечко, змію, кульбабку, місяць; із паличок – різні геометричні фігури, цифри, букви, будиночки тощо. Такі вправи дають змогу емоційно й фізично розслабити дітей.

Вправи на фітболах

Заняття на фітболах розвивають у дітей гнучкість, почуття рівноваги, координацію рухів, допомагають виправити порушення постави тощо. Вправи з великим м’ячем завжди поліпшують настрій дітей і сприяють загальному оздоровленню дитячого організму. Діти із задоволенням виконують вправи в різному темпі під музичний супровід. Вправи на фітболах позитивно впливають на роботу всіх внутрішніх органів і дають змогу:

– зміцнювати основні групи м’язів;

– формувати правильну поставу та попереджати її порушення;

– розвивати вестибулярний апарат;

– зміцнювати серцево-судинну систему й органи дихання;

– активізувати обмін речовин;

– підвищувати імунітет.

Дихальна гімнастика

На заняттях із фізичної культури та під час режимних моментів упродовж дня проводяться з дітьми дихальні вправи. В ігровій формі ознайомлюються їх із механізмом дихання, його основними показниками, змінами під час фізичних навантажень.

Вправи дихальної гімнастики діти виконують у повільному темпі, спокійно, без напруження, з паузами для відпочинку. При цьому стежимо, щоб видих був повним,тобто не переривався для невеликого вдиху.

Для того щоб вдих був поглибленим, пропонуємо дітям просте завдання — понюхати, який аромат приніс вітерець. Для цього під час вдиху вони мають підвести голову, випрямити шию. Якщо голова буде опущена та шия зігнута, то верхні ребра, а отже, й уся грудна клітка не підніматимуться.

Ефективність занять дихальною гімнастикою підвищуємо за допомогою дихальних «тренажерів»:

 • соломинка, занурена у склянку з водою; сопілка, дримба;
 • пристрої для пускання мильних бульбашок;
 • повітряні кульки, іграшки, гумові м’ячі для надування тощо.

Дихальна гімнастика проводиться не лише під час фізкультурних занять, а й протягом дня. Під час ранкової гімнастики, окрім комплексу загальнорозвивальних вправ, додається одна-дві дихальні вправи. Також комплекс дихальної гімнастики поєднується з гімнастикою пробудження.

Отже, завдяки нетрадиційним технологіям не лише зміцнюється організм дітей, а й оздоровлюється їхню психіку. Діти після занять стають більш врівноваженими, спокійними й зосередженими, у них з’являється впевненість у власних силах. Це спонукає шукати нові засоби й технології для фізкультурно-оздоровлювальної роботи.

Вихователь – методист Бурковська О.А.

Для того, аби діти не  сиділи увесь час перед екраном телевізорів, планшетів та проводили дозвілля з користю, пропоную вам декілька музичних ігор.

 1. «Вгадай мелодію».

Спробуйте наспівати дитині мотив  відомої їй пісні ( без слів),  а після того , як дитина її впізнала( якщо їй це не вдається  – допоможіть, підкажіть), заспівайте цю пісню разом зі своїм малям. Запропонуйте їй обмінятися ролями, щоб вона – співала, а ви відгадувала.

 1. « Чарівні ритми»

Проплескайте (протупотіть, заспівайте, простукайте…) коротеньку фразу, запропонуйте дитині її повторити, поступово ускладнюючи завдання. Не забувайте обмінюватись ролями, щоб дитина не лише повторювала ваші дії, а  й намагалася творити сама.

 1. «Сирена»

Зобразіть звук сирени, тобто на одному диханні спустіться до нижньої межі вашого діапазону, потім підніміться до верхньої. Запропонуйте дитині керувати вами: коли вона піднімає руку, ви підвищуєте висоту звука, а коли опускає – знижуєте. Гра дуже подобається малятам. Потім поміняйтеся ролями: малюк зображає сирену, а ви керуєте ним. Імітуйте сирену пожежників, сирену поліцейської машини тощо. Зрештою, звук сирени можна придумати самостійно.

 1. « Домашня дискотека»

Влаштовуйте домашні дискотеки , під улюблену музику, адже це гарний спосіб вивільнити негативні емоції, та сприяти фізичній активності. Вигадуйте свої  цікаві , іноді смішні, рухи. Створіть атмосферу радості! Також, цей вид діяльності можна використовувати, як ранкову гімнастику.

 1. « Дихальні вправи»

Вправи для дихання збільшують  кровотік, допомагають розслабити м’язи дихальних шляхів, полегшують дихання та підвищують рівень кисню в крові, сприяють профілактиці ГРВІ. Щоб їх виконання не було монотонним та нав`язливим  пропоную такі варіанти вправ:

 • «Кораблик» – (  зробіть паперовий кораблик, та помістіть його в таз з водою. Запропонуйте дитині подмухати на нього, та поспостерігати за його рухом)
 • « Футбол» ( зобразіть на папері футбольне поле та ворота, покладіть у середині маленьку кульку або тенісний м`ячик. За допомогою коктельної  трубочки( дихаючи через неї) спробуйте закотити м`ячик у ворота.

Обов`язковою умовою для правильного виконання вправ – це вдихати через ніс, а видихати – ротом.

Підготувала керівник музичний

Письменюк Лілія Григорівна

“Домашнє навчання англійської мови дітей дошкільного віку”

Дитині вже 3 роки. Цей період є дуже важливим, перехідним моментом у житті як дитини, так і батьків. Адже саме зараз закінчується період сприйняття дитиною себе як нерозривне ціле з мамою і починається період свого ‘’Я’’, відокремленості, індивідуальності.

При навчанні англійської дітей дошкільного віку всі ці психологічні особливості варто враховувати і підходити до навчання як до гри. Також важливо пам’ятати, що процес навчання має подобатися вашій дитині. Якщо ми, дорослі, ще можемо пересилити себе і зробити те, що нам не подобається, то дитина-ні. Якщо все ж ви будете  примушувати її займатися тим, що їй не до вподоби, то велика ймовірність нашкодити і майже назавжди зруйнувати любов до вивчення іноземної мови.

Тож якщо ви вирішили самостійно проводити уроки англійської з дошкільником, намагайтеся вигадати або знайти цікаві ігри, завдання до яких дитина буде залучена.

Доцільно використовувати картки зі словами (слово+переклад+картинка). Ви можете зробити їх самі або ж використати програму Quizlet. На цьому сайті ви знайдете вже готові слова.

Ігри з картками:

Show me. Розкладіть перед дитиною картки, скажіть певне слово. Дитина повинна вибрати потрібну картку.

YesNo game. Показуйте дитині картку і називайте слова правильно або неправильно. Наприклад намальований бегемот, а ви називаєте тигра. Ваш малюк повинен сказати, правильно ви говорите чи ні.

What`s missing. Розкладіть ряд карток. Промовляйте з дитиною слова. Потім попросіть дитину заплющити очі. Приберіть одну картку. Дитина розплющує очі та шукає. Яка картка зникла.

Magic bag. Складіть у мішок вже знайомі дитині англійською  предмети. Щоб вона не бачила. Попросіть її витягнути один предмет з мішка і назвати його.

Touch your leg, nose, hand…(частини тіла). Ви говорите “Touch your leg.” Дитина повинна торкнутися ноги. Звичайно, перед цією грою малюк вже повинен знати частини тіла англійською.

– Вірші. Ще один дуже хороший спосіб при навчанні англійської дітей дошкільного віку. У віршах є ритм, який допоможе швидше запам’ятовувати слова, фрази, граматичні конструкції. Якщо не просто вчити вірш, а розіграти з дитиною коротку сценку, то буде більше задоволення і ефективніший результат.

– Дивіться розвивальні мультики англійською мовою. Добре підійдуть під час навчання англійської дошкільника маленькі мультики по 5-10 хвилин, в яких дуже багато повторюють одні й ті ж слова. Кщо ви думаєте, що ваша дитина нічого не розуміє, то ви помиляєтеся. В таких маленьких мультиках все дуже наочно показано. Наприклад, якщо йдеться про капелюх, то мульперсонаж буде тримати його в рукає, показувати і говорити, що це “hat”. Це можуть бути такі мультики, як English singsing, Big Muzzy. Буде добре, якщо ви не просто будете дивитися мультики, але ще і вивчите невеликі фрагменти з них напам’ять.

Бажаю успіхів!

 

Консультація для батьків: “Як самостійно навчати англійській дошкільнят”

Хто з батьків не хотів би, щоб його дитина швидко та без проблем засвоїла англійську? Білінгвою бути добре. Багато хто з батьків настільки непокоються тим, щоб ця мова далася дитині легко, що роблять ранній старт – починають навчати дитину ще з 3–4-річного віку. Але далеко не всі курси англійської приймають настільки маленьких дітей. Як же займатися зі своїми дітьми подібного віку самостійно?

Передусім слід вирішити для себе, чи справді ви хочете почати навчати дитину англійської з такого раннього віку. Дослідження вчених із Массачусетського університету довело, що немає особливої різниці між тими, хто почав вивчати англійську від народження і тими, хто почав робити це до 10 років. А ось якщо починати вчити зі старшого віку, тоді різниця помітна.

Більшість з вчителів хочуть починати працювати з дітьми, які вже вміють читати та писати – тоді можна підходити до вивчення мови комплексно та структуровано. Але для тих, кому все ж не кортить познайомити своїх дітей зі світом англійської, пропонуємо поради від Юлії Бокеєвої:

Дорослі та діти сприймають вивчення іноземних мов по-різному. Перші роблять це структуровано, обираючи складні посібники та дотримуючись правил, тоді як діти просто “поглинають” мову. Дитина може оволодіти і двома, і трьома мовами. Головне – постійно з нею займатися.

 

З чого ж почати вивчати англійську мову з дитиною?

Якщо один із батьків володіє англійською мовою на достатньому рівні та почуває себе досить впевнено, щоб говорити лише нею, то жодної інформації більше не потрібно. Просто розмовляйте з дитиною англійською мовою. Але у такому випадку вам не можна буде використовувати українську мову під час спілкування, нехай це роблять інші члени родини. Ви спілкуєтеся  лише англійською!  Це – метод “занурення в мовне середовище”.

Якщо ви не так досконало володієте англійською мовою, є й інші способи навчання дитини.

 1. Перегляд англомовних мультфільмів. Зображення асоціативно допоможуть зрозуміти незнайомі слова.
 2. Вивчення пісень та віршиків. Головне – не змушувати дитину повторювати, а зацікавити вивченням англійської мови. Адже діти в дошкільному віці можуть слухати довгий час – а потім повністю відтворити вірш або пісню. Є безліч дитячих каналів, де їх можна знайти:
 1. Вивчення слів та словосполучень англійською мовою. Використовуйте слова в контексті ситуацій та закріплюйте їх наочними образами.
 1. Читання разом із дитиною книжок англійською мовою.  Діти “фотографують” слова й запам’ятовують їхній зовнішній вигляд. Навчанню читання допоможе чудовий сайт:

www.starfall.com

Книжки для читання з дитиною англійською мовою також можна знайти тут:

oxfordowl.com

 1. Використання активних та веселих ігор. Дитина й не помітить, що вона навчається під час гри.

Якщо ж дитина не виявляє особливого бажання до занять або протестує (таке часто трапляється у віці 3-х років), то можна застосувати будь-яку ляльку, переконавши дитину, що це англієць чи англійка й розуміє лише англійську мову. Такий метод часто мотивує дітей до вивчення англійської мови.

Якщо виникають труднощі у проведенні занять, завжди є можливість обрати курс англійської мови для малюків уже з готовою програмою та матеріалами.

Дітям раннього віку вже знайомі деякі зображувальні матеріали. Малюкам необхідно торкатися їх, маніпулювати ними. Вони дізнаються, що олівці і фломастери на папері залишають кольрові лінії, крапки. При використанні таких графіічних  матеріалів рука дитини втомлюється через недостатню розвиненість дрібних м’язів. Тому в роботі з малюками найчастіше використовуються гуашеві фарби, пензлики. Педагог вчить дитину правильно користуватися ними, знайомить з простими прийомами зображення, демонструє картинки, ілюстрації, щоб  згодом малюк міг підібрати кольори, створити образ,дати назву власному малюнку.Засвоївши елементарні навички зображення,діти намагаютьcя малювати скрізь:на папері,на землі,на стінах,носових хустинках і ін..Щоб задовільнити бажання дітей прикрашати все навколо кольоровими візерунками,педагог створює спеціальні розвивальні центри, які наповнює зображувальними матеріалами ( пензлики, фарби, фломастери, олівці, глина, губки, штампи, крейда, готові геометричні і рослинні форми, серветки, клаптики кольорової тканини і ін.), а на стіні закріплює листи ватману або шпалери,на яких діти малюють.

Організовуючи роботу з образотворчої діяльності, необхідно пам’ятати, що дитина раннього віку робить перші кроки у зображувальному мистецтві , тому допомога вихователя вкрай необхідна. І не лише для того, щоб через спеціальні вправи допомогти малюкам оволодіти технічними, зображувальними та композиційними вміннями,але й для того,щоб малюки могли відчувати радість від кожного заняття.  Завдання педагога полягає в тому, щоб допомогти дітям відчути впевненість, захопитись творчою діяльністю, засвоєнням нових засобів виразності, розвинути креативність, фантазію та познайомити з різними техніками зображення.

Щоб зображувальна діяльність малюків була цікавою та творчою, в практичній роботі слід широко застосовувати ігрові прийоми навчання з використанням нетрадиційних технік зображення , враховувати доступність та наявний досвід дітей. Так, в ранньому віці рекомендовані наступні нетрадиційні техніки зображення:

 • малюнок пальчиком (сліди лісових звірят, дощик, промінці у сонечкаягоди, горошини, вишеньки , яблучка на дереві,  плаття для ляльки…)
 • кляксографія;
 • ниткографія;
 • малюнок долонькою;
 • штампування формами, вирізаними з поролону величиною дитячої долоні(ялинки в лісі, квіти на галявині, зайчики стрибають…);
 • малювання крейдою на лінолеумі, малюнок паличкою на землі, піску;
 • монотипія, або відбиток (штампування) листям дерев, квітів;
 • малювання квачиком;
 • ліплення з солоного тіста і т.д.

Малювання пальчиками  та долонями корисне для розвитку дрібної мускулатури кисті руки. Під час таких ігрових занять малюк запам’ятовує назви пальців, згинає та розгинає їх по кілька разів, робить колові рухи кистю рук та пальців. Такі ігрові заняття розвивають цікавість та уяву малюка, емоційну чутливість до кольору та форми.,

Малювання пальцями обох рук одночасно також дає позитивні результати в розвитку дрібної моторики руки

Особливу радість малюк отримуює від ліплення. Дитина спілкується з природою, задовільняє пізнавальний інтерес від тактильних відчуттів при сприйнятті глини, тіста, піску, пластиліну, отримує емоційне задоволення працюючи з цими матеріалами.

Ліплення як малювання, аплікування та конструювання називать продуктивними видами діяльності адже діти створюють «продукт» – міні-скульптуру, малюнок, аплікацію.  Роль цієї діяльності в інтелектуальному, емоційному та мовному розвитку дитини надзвичайно велика.

Ліпити з малюками слід починати традиційно з глини як з природного матеріалу, але сніг і пісок, солоне тісто і пластилін на конкретних ігрових заняттях мають свої переваги. Сніг та пісок не завжди є під рукою, до того ж вони є сезонними матеріалами, а тісто можна підготувати будь-коли і швидко.

Роботи з солоного тіста прості у виконанні, вони потребують менших зусиль, ніж ліплення із пластиліну. Малюки часто стикаються з тістом з раннього дитинства:  біля мами на кухні, коли вона ліпить вареники, і дає шматочок дитині  для гри, або «разом» з бабусею ліплять пиріжки, бублики. Виходячи з цього,педагог вчить дітей ліпити з тіста хлібо-булочні  вироби, які можна використати як їжу для птахів чи подарунок мамі.

На заняттях з дітьми 2-3 років можна використовують солоне тісто – йому легко надати будь-яку форму. І саме цю властивість відкриє для себе дитина, взявши в руки невідомий їй , але приємний на дотик, м’який матеріал і випробувавши  нові відчуття. Дуже важливо, щоб ігри-заняття проходили в емоційно позитивному мовному супроводі дорослого.

Тісто повинно бути гладким, приємним на дотик, слухняним. Зберігати його краще в поліетиленовому пакеті в холодильнику.Так воно зберігає свої властивості досить довго – більше місяця. За допомогою харчових барвників можна отримати тісто різних кольорів та відтінків.Організовуючи роботу з тістом,педагог діє відповідно до рекомендацій:

– готує тісто заздалегідь: дитина не зможе довго чекати , її інтерес згасне;

– звертає увагу малюків на те, що гратися з тістом слід за столом, на дошці;

– після гри-заняття обов’язково  вимити руки;

– тісто – своєрідний матеріал для ліплення і може спочатку не сподобатися малюкові. Тому педагог починає маніпуляції з тістом разом з дитиною;

– при перших же ознаках зниження інтересу, малюка слід зайнятися іншою діяльністю, а до тіста повернутися  через день-два.

Ігри з тістом особливо корисні для дітей з підвищеним або зниженим тонусом рук, так як вони сприяють нормалізації тонусу і активізації дрібної моторики.

Підготувала вихователь-мистецтвознавець  Дідковська С.І.