Структура та органи управління ЗДО

                            Органи громадського самоврядування в ЗДО №44
органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти органи батьківського самоврядування;

 

               Методична рада ЗДО                      Піклувальна рада
                      Повноваження

-організовує виконання рішень педагогічної ради;

-добирає для вивчення і узагальнення кращий досвід педагогів ЗДО;

-аналізує та оцінює результати запровадження інноваційних педагогічних технологій та ППД;

-бере участь у підготовці педагогічної ради, методичних заходів;

-розглядає  питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;

-бере участь у складанні довготривалих Програм розвитку ЗДО;

– сприяє взаємодії ЗДО з науковою громадськістю міста та області;

– вносить керівнику подання про заохочення педагогічного персоналу  ЗДО. 

 

 

                        Повноваження

сприяє вирішенню перспективних завдань

розвитку  закладу дошкільної освіти;

– бере участь у залученні фінансових ресурсів для забезпечення  діяльності  ЗДО;

– здійснює контроль за  використанням коштів в ЗДО;

– сприяє ефективній взаємодії закладу та органами місцевого самоврядування громадськими організаціями, юридичними фізичними особами;

– бере участь у визначенні стратегії розвитку ЗДО та контролює її виконання;

– сприяє залученню додаткових джерел фінансування;

– аналізує та оцінює діяльність керівника;

контролює виконання кошторису ЗДО.

 

                             Рада ЗДО          Групові батьківські комітети
                      Повноваження

організовує діяльність ЗДО між загальними зборами;

– вносить керівнику подання про притягнення до відповідальності окремих працівників;

-готує пропозиції щодо проведення першочергових ремонтних робіт.

 

                      Повноваження

– аналізують та оцінюють  діяльність групових вихователів  та помічника вихователя;

– сприяють залученню додаткових джерел до фінансування групових заходів;

– готують пропозиції  щодо покращення матеріального забезпечення  групп.