Фахівці радять

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ МУЛЬТИМЕДІА 

“Реклама” – група № 10

“Газета  в нашому житті” – група №9

“Журнал для допитливих дослідників” – група № 7

“Мультфільм власноруч” – група № 5

“Інтерв`ю” – група № 3

 

Педагогічна рада № 2

“STREAM – освіта дошкільнят”

“Ейдетика у роботі з дошкільниками” –  Н. Савич.

“Як стимулювати творчу активність дітей. Артігри.” – О.Смажна.

“Асоціативні карти у розвитку пізнавальної діяльності дошкільників” – О.Андрійчук.

“Таємниці знайомих предметів”. Заняття для середньої групи за програмою STREAM – освіти –  Л. Лазарчук.

“Місто для машинок” . Гра заняття з конструювання для дітей раннього віку – О.Марисюк.

ІНТЕРАКТИВНИЙ СЕМІНАР “Інноваційні технології у розвитку пізнавальних здібностей та технічній творчості у дітей” – Бурковська О.А.

 Моделювання освітньої діяльногсті ” Що можуть наші олівці і фломастери”

Розвиток інженерних здібностей дітей (інженерінг) – С.Торгоній

Досліди в освітньому напрямку “Мистецтво” – Г.Луцюк

Досліди в освітньому напрямку “Математика.Логіка” – В.Рокунь

ПРАКТИКУМ “Як педагогам самим навчитися експериментувати та діяти”

“Пріорітетні види діяльності у формуванні сенсорно-пізнавальної та логіко-математичної компетентності дошкільників” – Бурковська О.А.

 «Організаційно-діяльнісні ігри та предметно-маніпуляційна діяльність» – вихователі Марисюк О.Л., Луцюк Г.М.

«Конструкторська діяльність (проектування за схемами, малюнками, задумом) » та Вільна творча дія з залишковими  матеріалами, конструкторами”- Анікіна О.П., Парфенюк Н.В.

«Художньо-продуктивна діяльність з природним та штучним матеріалом, дизайнерська діяльність» – Онук Н.С.

«Шумові музичні інструменти (перкусія)» – Письменюк Л.Г.

 

ШКОЛА ЕМОЦІЙ «Збереження психічного здоров’я дітей і дорослих у складних і непередбачуваних ситуаціях».

 

Методичний кейс для вихователів раннього віку “Малюк у сенсорно -пізнавальному просторі: акценти для педагогів – практиків ” ( Грабар С.М.)

Заняття з фізкультури у групі раннього віку – Луцюк Г.В.

Заняття у групі раннього віку – Гирська К.І.

Заняття з малювання у ясельній групі – Дідковська С.І.

“Дотримання карантинних норм ” – медична сестра: Лясковець О.В.

Професійна гра з вихователями “Як інтегрувати математику в дитячі ігри”

Засідання педагогічної ради від 30.11.2022р.

Мозковий штурм ” Як сформувати у дітей інтерес та повагу до праці дорослих” – вихователь Крупенко В.В.

Виступ з власного досвіду ” Дослідження як засіб формування природничої компетентності дошкільників” – вихователь Торгоній С.В.

Презентація ” Екологічне спілкування – потреба чи необхідність?” – практичний психолог Соломатіна К.О.

 

 

Семінар практикум для педагогів

Екобатл

Професійна зустріч

Семінар практикум для педагогів

МУЗКЕРІВНИКИ 

 

Гра-дослідження “Дослідили малюки кетяги калини” ( молодша група) –  вихователь Артемчук В.В.

Майстер-клас “Де плоди, а де насіння” спільна праця з дорослим (середня група) – вихователь Торгоній С.М.

Майстер-клас “Від колоска до печива” трудова діяльність (молодша група) – вихователь Олексійовець Ю.В.

“Пошуково – дослідницька діяльність в ЗДО”

Дослідницька лабораторія (старша група) – вихователь Довгалюк О.В.

Досліди з повітрям (середня група) – вихователь Крупенко В.В.

Дослід “Як з`являється тінь?”(молодша група) – вихователь Луцюк Г.В.

Школа професійних знань “Інтеграція природодоцільної та трудової діяльності у вихованні дітей інтересу до праці дорослих”

Види праці в ЗДО для формування в дітей звички до трудової діяльності та поваги до праці дорослих (презентація) – вихователь Марченко Г.Г.

Праця у природі (середня група) – вихователь Смажна О.С.

Кулінарний майстер клас (молодша група) – вихователь Кузьмич О.В.

Школа емоцій “Лідер живе у кожному” (Виховуємо лідерські якості у старших дошкільників) – підготувала практичний психолог Соломатіна К.

7 причин зайнятися творчістю з дитиною прямо зараз – Дитячий психолог

Термін «інтерактивна педагогіка» відносно новий: його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. Лінгвістичне тлумачення слова, представлене в іншомовних словниках, свідчить, що поняття «інтерактивність», «інтерактив» походить від поєднання двох слів: лат. inter – «між», actiw – «активний», або інтерактив (пер. з англійської inter – «взаємний», act – «діяти»). У дослівному розумінні, інтерактивним може бути названий метод, при застосуванні якого той, хто навчається, є учасником, що виконує певну дію, тобто не є лише слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається.

Інтерактивний метод навчання повинен узгоджуватися із змістом навчального матеріалу, рівнем навчальних досягнень дошкільників, наявністю відповідних засобів навчання, а також із ступенем методичної підготовки самого педагога, його вміннями використовувати той чи інший метод. Серед таких форм та методів є: «мозковий штурм», відтворення «логічного ланцюжка», метод проектів, метод творчих завдань, метод проблем, групові та ігрові форми роботи.

Метод проектів є однією із найперспективніших складових сучасного навчального процесу і спрямований передусім на розвиток основних освітніх компетентностей дошкільників, їхньої здатності до саморозвитку та самоосвіти.

Педагог виконує роль консультанта (допомагає в пошуку інформації), організатора (заохочує, підтримує, координує процес роботи). Вихованці проводять дослідження, формулюють і висловлюють свої думки, аналізують отриманий результат дослідження.

Рольово-ігрові проекти вимагають від виконавців не просто розігрування ролей, а й дослідження їхнього характеру, поведінки (діти можуть спостерігати за поведінкою кота та наслідувати її, тощо). Структура даних проектів залишається відкритою, тобто може змінюватися до кінця роботи. А результатом виконання даних проектів  є розігрування вистави або інсценізації пісень.

Метод творчих завдань – система самостійних (частково самостійних), пізнавально-пошукових завдань, спрямованих у дошкільників на тренування і розвиток їх творчих здібностей у практичних діях (у художній діяльності).

Для розвитку ритмічного відчуття доцільно використовувати творчі завдання. Наприклад: Створити ритмічний супровід до казки про Червону шапочку (який характер її кроків, коли вона йде спокійно, поспішає, біжить?). На шумових інструментах або за допомогою олівців відтворити ритм кроків.

Для розвитку ладового, звуковисотного й інтонаційного слуху використовуємо наступні творчі завдання: пропонується створити мелодію свого імені або придумати інтонації, звуки, які можна було би почути у лісі, також інтонації героїв відомих казок.

Ознайомимось з прикладами творчих завдань художньо-естетичного спрямування:

 1. Прослухавши музичний твір М. Леонтовича «Щедрик», розповісти і намалювати, що діється у даній композиції.
 2. Прослухавши композицію «Весна» з циклу «Пори року» А. Вівальді, прочитати вірші про цю пору року, зобразити весну-чарівницю у малюнках, а також порівняти власні малюнки з репродукцією картини С. Боттічеллі «Весна». Аналогічні завдання можна присвятити також й іншим порам року, використовуючи такі музичні твори: «Баркарола» М.Лисенка, «Зима» з циклу «Пори року» А.Вівальді; репродукції картин: «Велика річка» І.Левітана, «Весняний пейзаж» Ю.Кабиша, «Зима» В.Грабаря; вірші Л.Українки, М.Підгірянки, О.Олеся, А.Фета, та ін.

Особливість педагогіки мистецтва полягає в тому, що творчості навчити не можна; проте можливо і необхідно створювати педагогічні умови для пробудження й активізації у дошкільників творчих імпульсів, сприяти розвитку їх творчих здібностей та їх творчому самовираженню.

Отже, доцільно надавати дітям можливість вільного вибору творчих дій у практичній діяльності: дехто любить співати чи грати на музичних інструментах, а хтось – малювати або ліпити. Адже саме в процесі вільного вибору дитина зростає як особистість – в неї з’являється почуття дорослості, самостійності, зацікавленості в роботі, що дуже важливо для закріплення бажання займатися творчістю, для пізнання радості творення.

Підготувала : музкерівник Ліскевич М.М.

Немає двох абсолютно одинакових дітей, а виховання – це свого роду гра.  Якщо у вас гіперактивна дитина (СДУГ), то життя може бути дещо непростим та ускладненим. Як батькам, все, що вам потрібно – це терпіння!

Встановіть правила 

Організовуйте правильний розпорядок дня, намагайтесь не відступати від нього, всі справи повинні бути послідовними. Вони  дадуть вашій дитині розуміння, що від неї вимагається і коли. Встановіть час, коли прокидатися, йти спати (не менше 8-10 годин на добу), чистити зуби, їсти, бавитись, виконувати домашні завдання та гуляти. Це зменшує хаос в голові дитини, яка не знає, що робити. Коли весь час буде структурованим, вона буде відчувати менше занепокоєння і її успіхи будуть зростати.

 Правильно вибирайте свої битви

Гіперактивна дитина – це не погана дитина!Крик на таку дитину лише завдасть шкоди. Малеча буде намагатись зрозуміти причину вашого крику і ще більше почне переживати. Замість цього допоможіть своєю підтримкою.

Розбивайте складні інструкції 

Розкладіть просте завдання на менші, які дитина легко зможе зрозуміти. Навчіть її дивитись вам в очі, коли намагаєтесь пояснити їй певні речі. Якщо потрібно, то спокійно повторіть все декілька раз. Будьте терплячими і не квапте дитину. Обов’язково винагородіть свою дитину, коли вона почне робити успіхи.    

Допоможіть дитині створити простий список справ 

Це можуть бути прості речі – розкласти тарілки на стіл, поскладати іграшки, розвішати речі і т.д. Коли дитина не знає чим зайнятись, попросіть подивитись в список. Це допоможе їй почуватись важливою і відповідальною. Не вдалось щось виконати- не сваріть дитину.

Допоможіть дитині вивільнити її енергію                                                              

Гуляйте з нею частіше. Дозвольте займатись будь-яким видом спорту, хобі. В погану погоду дайте можливість побігати в кімнаті, не критикуючи дії дитини. Дозвольте випускати енергію фізичними вправами, які допоможуть почуватись краще.

Уникайте перевтомлення

Намагайтесь не допускати піку гіперактивності. Зафіксуйте час для гри і попросіть повернутись як тільки він закінчиться. Місця, де люди повинні дотримуватись певних правил (офіційні зустрічі, церкви, музеї, супермаркети і т.д) можуть бути важкими для гіперактивної дитини. Ваші очікування щодо її поведінки можуть не справдитись.     Робіть все повільно та поступово вводьте вашу дитину в нову обстановку.

Виключте з раціону 

З раціону гіперактивної дитини потрібно виключити продукти, що містять барвники, консерванти, газовані напої, шоколад, гостру і солону їжу.

 ( З мережі Інтернет )

Підготувала Савич Н.П. (Вихователь)

Зима – чудовий час для спільного дозвілля. Діти завжди чекають з нетерпінням першого снігу , аби зліпити снігову бабу, спуститися з гірки , або погратися в сніжки. Зимові розваги не тільки приносять дітям незвичайну радість, а й приносять користь здоров’ю. Зимові дитячі ігри на свіжому повітрі набагато корисніші, ніж заняття у закритому приміщенні. Взимку дитина виконує рухи набагато активніше, інакше легко замерзнути! Чим можна зайняти дитину взимку? Достатньо озирнутися довкола – коли є сніг, то білі простори снігу є відмінним джерелом розвитку дитячої творчості.

Коли достатньо снігу радимо з дітьми порозважатись та  зліпити сніговика, покататись на лижах та санчатах.

Ліплення сніговика – це зимова дитяча розвага, що дійшла до нас з давніх часів. Найпростіший сніговик складається із трьох снігових куль. Складніші скульптури зі снігу можна зліпити у вигляді персонажа з мультфільму або дитячої казки. Ліплення сніговика дозволяє чудово проводити час та розвивати творчість. Сніговик – веселий зимовий персонаж, що вимагає прикрас та уваги. Вам знадобляться фарби, морквина для створення носа, гудзики або великі яскраві намистини, солома, ялинові гілки, старий одяг (шапка, шалик, рукавички) – все, що знайдеться вдома та без жалю подаровано для прикраси снігової скульптури.

Найпопулярніша і надзвичайно весела зимова гра в сніжки. У цій грі беруть участь дві команди, які закидають одна одну сніжками. Сніг має бути трохи мокрим і липким, інакше снігові грудки не вдасться зліпити.

У компанії друзів чи батьків можна зайнятися ліпленням снігової фортеці. Необхідні спільні зусилля, щоб звести міцну стіну зі снігу, яка витримає будь-які удари під час гри у сніжки. Фортеця може бути круглою, квадратною, прямокутною форми – все залежить від фантазії.  Щоб споруда вийшла якісна, потрібно використовувати “високі технології”: відерце набивається снігом, добре утрамбовується і один за одним ліпляться цеглинки з яких складаються стіни. У конструкції фортеці можна використовувати снігові коми, які можна скачати з липкого снігу. І не забудьте про отвір для воріт та віконця-бійниці. Наприкінці будівництва фортецю можна полити водою, щоб вона прослужила якнайдовше. Ліплення снігової фортеці піднімає настрій та заряджає енергією, адже попереду стільки цікавих ігор на снігу за участю цієї снігової споруди!

Розваги зі снігом

Зима надає цікаві ідеї для проведення часу. Найбільш захоплюючим є ігри взимку на вулиці для дітей зі снігом. У пластикові пляшки налийте води і додайте фарби, а у кришці зробіть маленькі отвори. Кольоровою водою діти залюбки розфарбують все навколо: сніг,  сніговика, фортецю і т.д.

Ще цікава ідея – малювання снігом. Можна малювати на паркані, дереві чи стіні будинку, виліплюючи снігові грудки одна біля одної. Для малювання підходить і гладка поверхня снігу , яка дуже схожа на чистий аркуш. Також можна малювати паличкою або власними слідами.

Катання на санчатах.

Щоб зима для малюка не пройшла даремно, йому обов’язково потрібний “транспорт” для катання з гір та звичайних прогулянок.  Це можуть бути санчата чи льодянка.

Безпека! Перевозити дитину через дорогу можна лише у санчатах, які штовхаються перед собою. Якщо у них є лише мотузка-буксир, то малюка необхідно вийняти. Кататися на санчатах із гірки небажано.

Катання на лижах

Лижні прогулянки – чи не найкращий вид активного відпочинку з дитиною взимку. Вже в 3-4 роки ваші діти зможуть кататися і 20, і 30 хвилин поспіль, з’їзджати з маленьких гірок і навіть їздити на буксирі. Лижі – захоплююче заняття, катання на них здатне приносити справжнє задоволення вашій дитині, зміцнюючи при цьому її здоров’я. Багато малюків полюбляють кататися на «коротунках», для яких не потрібна лижна траса.

Безпека!  Зверніть увагу, може бути гірка, на якій Ви збираєтеся кататися, занадто крута, вибоїста чи льодовиста? Намагайтеся виключити всі можливі небезпечні ситуації. Зрозуміло, кататися слід у парковій зоні, або за містом, або в районі міста, де рух автотранспорту відсутній.

Отже, зимові фізкультурні розваги намагайтесь  організувати так, аби вони не нашкодили дітям, а лише сприяли їх позитивному настрою та гармонійному розвитку, при цьому виховуйте в дітей обачливість і обережність.

Підготувала Лук`янчук Н.О.

 

Дитячий травматизм – неприємна тема. Втім, щоб процес лікування проходив максимально безпечно, а батьки знали, що робити при пошкодженнях, про неї потрібно говорити. Сьогодні розповідаємо про правила надання першої допомоги при травматизації.

Як би ми не намагались вберегти своїх дітей від травм, обираючи для прогулянок безпечні дитячі майданчики, купуючи якісні іграшки, які відповідають віку дитини, – все одно повністю убезпечити дитину не вдасться.

Одним із найбільш розповсюджених видів травмування серед дітей є падіння.

Найбільшу кількість травм через падіння зазнають діти молодшого та середнього шкільного віку, при чому хлопчики травмуються набагато частіше за дівчаток – та становлять 65–70% усіх травмованих дітей. Це можна пояснити їхньою схильністю до рухливих ігор та активного відпочинку.

Якщо вдома діти травмуються приблизно з однаковою регулярністю, то вуличний травматизм має певну сезонність. Найбільший рівень вуличного травматизму відзначається в період зимових та літніх канікул, коли діти мають більше вільного часу і проводять його на вулиці.

Для уникнення травм, дотримуйтесь простих правил:

* Виховуйте в дитині обачливість і обережність.

* Регулярно розповідайте про небезпеку від пустощів на балконах, драбинах, сходах. Привчіть дитину міцно триматися за поручні під час підйому та спуску.

* Не дозволяйте дитині залізти на високі дерева та споруди.

* Інформуйте дитину, про небезпеку каналізаційних люків, підвалів та канав.

* Під час прогулянки перевіряйте гойдалки та спортивний інвентар на дитячому майданчику перед катанням чи тренуванням, не грайте з дітьми на необладнаних або пошкоджених дитячих майданчиках

* Оминайте ділянки, де проводять ремонтні роботи.

* Не відчиняйте вікна навстіж у приміщенні, де перебуває дитина.

Ці прості правила можуть врятувати дитині життя. Та як поводитися, коли уникнути травмування все ж таки не вдалось?

Як правильно організувати першу допомогу

В першу чергу намагайтесь зберігати спокій, щоб не налякати і без того засмучене дитя. Знайдіть зручне місце, щоб посадити або покласти постраждалого для огляду та з’ясування тяжкості його стану. Ця інформація є обов’язковою та необхідною, щоб зрозуміти, чи є потреба викликати швидку допомогу.

Отже:

 1. з’ясуйте, що саме болить (рука, нога, палець, можливо дитина відчуває якийсь біль всередині).

 2. По можливості встановіть характер болю (ріжучий, колючий, ниючий) та його тривалість (присутній постійно чи залежить від певних факторів: рухів, вдихів тощо).

 3. Обов‘язково потрібно оглянути уражену ділянку тіла та з’ясувати чи є пошкодження (порізи, садна) тканини.

 4. Якщо дитина відчуває біль в будь-якій з кінцівок попросіть її порухати пальцями, з метою виключення наявності перелому.

Згідно з отриманою інформації потрібно дійти висновку наскільки дитина потребує невідкладної допомоги.

 1. У випадку, коли викликати швидку допомогу немає нагальної потреби, в обов‘язковому порядку повідомте батьків (якщо це не ваша дитина) про ситуацію яка склалась. Це важливо тому, що бувають випадки, коли отримані травми не дають загрозливих симптомів одразу, а можуть проявити їх лише через певний час (від 1–2 годин до 1–2 діб). Тому за дитиною необхідне спостереження.

У випадку, коли характер травми не несе суттєвих загроз для життя дитини, але в місці удару наявні садна чи гематоми, необхідно провести ретельний огляд ураженої ділянки. За потреби обробити рану розчином перекису водню або промити чистою кип’яченою водою, потім скористатись антисептиком (не наносити на рану, а обробляти навколо травмованої ділянки), накласти стерильну пов’язку.

У випадку, коли зменшення симптоматики не відбувається або вона посилюється – не зволікайте та зверніться до фахівця.

Перша допомога – це проведення найпростіших медичних заходів для порятунку життя, зменшення страждань потерпілого від надзвичайної ситуації і попередження розвитку можливих ускладнень. Професійно таку допомогу надають, звичайно ж, медики, але не завжди швидка допомога може прибути вчасно на місце події. Тому вміння кожного з нас надати першу необхідну допомогу постраждалим до прибуття служб порятунку може відіграти вирішальну роль у порятунку життя людини.

Основні принципи надання першої допомоги:

 • правильність і доцільність (якщо ви не впевнені в своїх діях – краще утриматись; головне правило першої допомоги – не нашкодити);

 • швидкість;

 • продуманість, рішучість, спокій.

 ЯК НАДАТИ ПЕРШУ ДОПОМОГУ

Алгоритм ваших дій має бути таким:

 1. Оглянути місце події та впевнитись у тому, що надання допомоги буде безпечним: забезпечити власну безпеку, а також безпеку потерпілого та людей навколо.

 2. Оцінити стан постраждалого (свідомість, дихання, пульс).

 3. За необхідності викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також інші екстрені служби  (поліцію, аварійно-рятувальну службу, службу газу тощо).

 4. Оцінити наявність критичних кровотеч та зупинити їх.

 5. Забезпечити прохідність дихальних шляхів.     

 6. Якщо у постраждалого відсутні ознаки життя та немає критичної кровотечі (або ви вже її ліквідували) – розпочати серцево-легеневу реанімацію.

 7. Перевести постраждалого у стабільне положення (на боці, обличчям до себе, рука під головою, нога зігнута в коліні), якщо не йдеться про підозру на травми хребта та кісток тазу і серцево-легенева реанімація була вдалою.

 8. Не залишати постраждалого та контролювати стан його життєвих функцій до прибуття екстрених служб.

Якщо ви не маєте відповідних навичок для надання допомоги, слід звернутись за допомогою до інших присутніх на місці події.

Підготувала – сестра медична старша (Мануйлик Г. С.)