Додаткові освітні послуги

В закладі дошкільної освіти №44 відповідно до Базового компонента дошкільної освіти  надаються безкоштовні освітні послуги:

–  із навчання англійської мови дітей з другої молодшої групи (з четвертого року життя).   В кожній дошкільній групі проводиться по два заняття на тиждень.

Вчитель англійської мови – Кеча Тамара Григорівна.

  • із християнської етики – керівник гуртка вихователь Артемчук В.В.

З 01.10.2018 року готується база для надання додаткових освітніх послуг на платній основі (Закон України “Про дошкільну освіту”ст.23, пункт 10 “Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини”.

Перелік платних послуг буде запропоновано батькам у травні 2018 року:

Додаткові платні освітні послуги надавати за такими напрямками:

– гурткові занять з логопедії «Вчимося говорити правильно»

–  гурток хореографії «Танцювальна мозаїка»  (за наявності хореографа)  

  – гурток «Паперові фантазії» з ори гамі, квілінгу та паперопластики:

– театральний гуртка «Попелюшка»

 – корекції плоскостопості  та сутулості «Струнка постава»;

– гурток з малювання «Барвистий світ»

Адміністрація ЗДО.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою закладу дошкільної освіти                                                   наказом №59 від 27.08.18р.

(ясел-садка)поглибленого                                                        Директор ЗДО                   Л.Кузьмук

протокол №1   від 27.08.2018 року

Голова ради ЗДО ________В.О.Рокунь

 

                                                         ПОЛОЖЕННЯ

                              про надання додаткових освітніх послуг закладом

дошкільної освіти  (ясла-садком)  №44 поглибленого гуманітарного розвитку

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №44 поглибленого гуманітарного розвитку – комунальний заклад освіти для дітей раннього і дошкільного віку, підпорядкований управлінню освіти Рівненської міської ради.

1.2. Заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні платні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками чи особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

1.3. Заклад дошкільної освіти, організовуючи додаткові освітні послуги, керується  ст..53 Конституції України,  Законом України «Про освіту»,2017р., ст..23 п.10 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Постановою Кабінету Міністрів України    № 796 від 27.08.2010 року (із змінами) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільним наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,  ст..26 Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 305 від    12.03.2003  року), власним Статутом від 17.07.18року.

1.4. Додаткові освітні платні послуги вводяться з метою:

– забезпечення розвитку природних здібностей та задатків дітей, активізацію дитячої творчості, своєчасного виявлення обдарованості дітей;

– задоволення потреби і цікавості дитини до певного виду діяльності;

– розширення спектру освітніх послуг для формування та  розвитку особистісних якостей дитини;

– активного впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес;                                                                                                                                       .

–  забезпечення мовного розвитку  дітей дошкільного віку шляхом своєчасного надання  логопедичної допомоги;

– зміцнення розвивального предметно-ігрового середовища та матеріально-технічної бази закладу  дошкільнї освіти.

– забезпечення естетичного розвитку дітей в різних  видах образотворчої діяльності.

ІІ. ВИДИ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. В закладі дошкільної освіти (ясла-садок) поглибленого гуманітарного розвитку №44  додаткові платні послуги надаються для дітей з   3-х річного віку  за такими напрямками діяльності :

– гурткові занять з логопедії «Вчимося говорити правильно»

– гурток «Паперові фантазії» з оригамі, квілінгу та паперопластики:

– театральний гуртка «Попелюшка»

– корекції плоскостопості  та сутулості «Струнка постава»;

– гурток підготовки дітей до навчання в школі

– гурток з малювання «Барвистий світ»

– хореографія «Танцювальна мозаїка».

2.2. Види додаткових платних послуг можуть бути розширені відповідно до попиту і бажання батьків.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1. Підставою для надання додаткових платних послуг є заяви батьків або осіб, які  їх замінюють та двосторонній договір про надання додаткових платних освітніх послуг.

3.2. З батьками або особами, які їх замінюють, укладається договір, в якому визначений порядок надання додаткових освітніх послуг, розміри та терміни оплати їх.

3.3. Додаткові платні освітні послуги надаються у формі гурткової роботи та групових занять.

3.4. Для надання додаткових освітніх послуг залучаються педагогічні працівники закладу дошкільної освіти та  спеціалісти відповідного фаху на підставі трудової угоди.

3.5. Додаткові освітні послуги здійснюються відповідно до чинних, затверджених МОН України програм та спеціально розроблених і затверджених педагогічною радою програм, які погоджуються з управлінням освіти.

3.6. За створення умов для організації додаткових платних послуг, якість проведення освітньої діяльності, програмно-методичне та фінансове забезпечення відповідає керівник закладу дошкільної освіти.

3.7. Створюється цільова група батьків для спільного контролю за якістю та своєчасністю надання додаткових послуг.

ІУ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1. Оплата надання додаткових послуг здійснюється  батьками дітей або особами, що їх замінюють, відповідно до затвердженої на навчальний рік калькуляції.

4.2. Вартість платної освітньої послуги обраховується на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням, відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;                                                     4.3.Калькуляція вартості додаткової платної послуги складається бухгалтером ЗДО, затверджується радою ЗДО, керівником закладу , погоджується з управлінням освіти;

4.4.Базою для визначення вартості послуг є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуг:                                                                                                                                                                                                                                       – заробітна плата працівників та обов’язкові нарахування відповідно до законодавства;

– матеріальні витрати;

– оплата комунальних послуг;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

4.5. Розмір плати може змінюватись у зв’язку із інфляційними процессами та зміною тарифів.

4.6. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на рахунок в банку.

4.7. Калькуляція вартості послуги щорічно погоджується начальником управління освіти та радою закладу;

4.8. Облік отриманих доходів та здійснення видатків закладом  освіти здійснюється на підставі кошторису доходів і витрат, погодженим з управлінням освіти;

4.9.Доходи, одержані  від надання додаткових освітніх послуг  використовуються: на нарахування заробітної плати, доплати та преміювання працівників ЗДО, для надання матеріальної допомоги відшкодування витрат, які включені у вартість цих послуг;

4.10.Видатки на  заробітну плату не повинні перевищувати 75% від загальної суми надходжень, зміцнення матеріальної  бази ЗДО 15% від загальної суми надходжень, відшкодування вартості комунальних послуг повинні становити не менше 5%,  матеріальні витрати на забезпечення роботи гуртків не більше 5%;

4.11. Розміри доплат, надбавок, премій педагогічним працівникам, адміністративному персоналу ЗДО, що нараховується та виплачується із спецрахунку, затверджується радою ЗДО і не повинні сумарно перевищувати розмірів відповідних окладів, затвердженого штатного розпису;

4.12. Додаткові освітні послуги надаються на безоплатній основі дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування.

4.13. Додаткові освітні послуги надаються на пільговій основі – 50% вартості

– дітям з сімей працівників ЗДО;

– дітям з  інвалідністю.

4.14.Плата за додаткові послуги  вноситься батьками щомісячно до 15 числа поточного місяця відповідно до наданої квитанції незалежно від кількості днів , коли дитина відвідує дошкільний заклад.

4.15. Не вноситься плата, якщо дитина не відвідувала заняття гуртка протягом місяця з поважних причин(хвороба, відпустка батьків).

4.16. Вноситься 50% оплати вартості гуртка, якщо дитина не відвідувала більше половини запланованих занять з поважних причин.

4.17. Бухгалтерський облік та статистична звітність про фінансово-господарську діяльність ЗДО здійснюється бухгалтером, оплата праці якого проводиться за рахунок додаткових освітніх  послуг відповідно до чинного законодавства.

4.18.У зв’язку  з тимчасовим призупиненням діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо), плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням керівниками гуртків з надання додаткових платних послуг пропущених  за час простою годин.

У. КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

5.1. Контроль за якістю наданням  додаткових платних послуг здійснюється керівником ЗДО, вихователем-методистом згідно з  посадовими обов’язками, радою ЗДО, цільовою групою батьків.

5.2. Контроль за витратами на розвиток матеріальної бази ЗДО здійснюється керівником закладу освіти та піклувальною радою.

5.3. Державний контроль за наданням додаткових послуг здійснюється управлінням освіти Рівненського міськвиконкому.

 

                                                                         УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

                                          ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                    ЗАКЛАД  дошкільної освіти (ЯСЛА – САДОК) № 44 

                                                    ПОГЛИБЛЕНО ГУМАНІТАРНОГО        РОЗВИТКУ                                                                 вул..Вербова, 40, м. Рівне,33024, тел..(0362) 64-10-61, E-mail: Popelyshka_44@ ukr.net

 

 

ПОГОДЖЕНО:                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                      Радою закладу дошкільної освіти                                      Директором закладу дошкільної освіти

(ясел-садка)поглибленого  гуманітарного                        (ясел-садка)поглибленого  гуманітарного

розвитку №44                                                                             розвитку №44

протокол № 2 від 06.09.2018 року                                       Наказ №66 від 30.08.2018 року

Голова ради ЗДО ________В.О.Рокунь

 

КАЛЬУЛЯЦІЯ

на одну дитину

вартості додаткових освітніх платних послуг

закладу дошкільної освіти (ясел-садка)поглибленого                                                                              .                  гуманітарного розвитку № 44  на 2018 – 2019 навчальний рік

 

Гурткові занять з логопедії «Вчимося говорити правильно»,  гуртків «Паперові фантазії» (оригамі, квілінгу та паперопластики),  театрального «Попелюшка», корекції плоскостопості  та сутулості «Струнка постава», малювання «Барвистий світ», хореографії «Танцювальна мозаїка» (за наявності хореографа):

 

1.Фонд оплати праці з нарахуваннями:                            80%  від отриманої суми

2.Оплата комунальних послуг                                               5% від отриманої суми

3.Зміцнення матеріальної  бази ЗДО                                  15% від отриманої суми

 

Директор ЗДО №44                                                          Л.Кузьмук

Головний бухгалтер                                                            М.Маньковська