Методична робота

11 жовтня 2016 року був проведений педагогічний тренінг на тему: “Формування економічних уявлень та навичок економічного мислення у дітей дошкільного віку”. 

Мета:

  1. Навчити педагогів визначати та аналізувати Базовий компонент дошкільної освіти, та розділи і теми Програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”, крізь які проходить ідея формування економічної компетентності дитини.
  2. Поглибити уміння і навички педагогів для успішного розв’язання завдань економічного виховання дошкільників.
  3. Стимулювати творчі здібності педагогів для втілення інноваційних підходів у процес формування економічної грамотності дітей

 

Домінантне заняття зі співу “Пісня – душа народу”

(для дітей старшого дошкільного віку)

Підготувала: Буковська Я. Ю.

Мета: продовжувати вчити співати чисто та злагоджено, передаючи жартівливий характер творів; вчити виконувати рухи українського танцю чітко та злагоджено, узгоджувати їх із музичним супроводом; розвивати музичний слух, логоритмічне відчуття; викликати у дітей позитивні емоції; виховувати любов до українського фольклору.

2 заняття
СЕМІНАРУ
“Виховуємо патріотів”

28.01.2015 р.

Заняття в школі педмайстерності на тему:

“Ми – українці” (Савич Н. П.)

Журнал “Дошкільне виховання” випуск № 12 /2014 р.

Земля – наш спільний дім, живімо мирно в нім!

Лідія КУЗЬМУК, завідувач, ДНЗ №44 “Попелюшка”, м.Рівне

img806 img808 img809


Журнал “Дошкільне виховання” випуск № 10 /2014 р.

МИСТЕЦТВО ЖИТИ РАЗОМ
Виховання толерантності у старших дошкільнят
Лідія КУЗЬМУК, завідувач, ДНЗ №44 “Попелюшка”, м.Рівне

Перше десятиріччя XXI ст. за пропозицією ЮНЕСКО було оголоше­не десятиріччям миру й ненасильства в інтересах усіх дітей планети. Однак через військову агресію щодо України наші малята не лише ді­зналися про негідні дії агресорів, а й багато хто з них стали свідками жахів війни. Та рано чи пізно відступить біда і діти житимуть у світі, орієнтованому на загальнолюдські цінності, зокрема толерантність. Наше завдання — зробити все для того, аби сформувати у юних громадян гуманістичну систему цінностей попри ті випробування, чер§з які нам усім доводиться нині проходити.

За мудрого вихователя старші дошкільня­та поступово оволодівають соціальними та морально-етичними нормами міжособистісних стосунків, набувають уміння дотримуватися їх у спілкуванні, здатність взаємодіяти з людь­ми: узгоджувати свої дії та поведінку з іншими; усвідомлювати власне місце в соціальному се­редовищі; позитивно сприймати себе. Малята вчаться співпереживати, співчувати, допомагати іншим, обирати адекватні способи спілкування в різних життєвих ситуаціях. Усі ці вміння є показ­никами соціально-комунікативної компетенції дошкільнят, формування якої передбачене освіт­ньою лінією “Дитина в соціумі” Базового компо­нента дошкільної освіти і неможливе без вихо­вання у дітей толерантного ставлення до інших. Толерантність як моральна якість особис­тості допомагає уникати конфліктних ситуацій, налагоджувати цивілізовані стосунки з близь­кими й чужими людьми, відстоювати свої пра­ва і не порушувати прав інших. Адже людські стосунки — велика цінність, їх треба розвива­ти, підтримувати й берегти.

Read More →